Německá synodní cesta: Pomalu, ale jistě se blížíme k cíli

Zde je seznam článků o synodě, o synodalitě.


Biskup z Osnabrücku, monsignor Franz-Josef Bode v projevu pro protestantské noviny vyjádřil přesvědčení, že synodní cesta německé církve přinese postupné a uvážlivé reformy. Patří mezi ně svěcení žen a církevní požehnání párům stejného pohlaví.

Biskup Bode, který je místopředsedou Německé biskupské konference, řekl, že si přeje na příštím zasedání synodního shromáždění znovu vznést argumenty ve prospěch svěcení vdaných žen a mužů a požehnání pro páry stejného pohlaví.

Dodal však, že pokud jsou tyto věci vyžadovány zuřivě a vehementně, podněcuje to protichůdné síly: „Kromě toho to není moje mentalita. Nejsem revolucionář.“ Čtenář je povinen vzít na vědomí, a přitom se ptát, co tato slova mohou znamenat v ústech preláta. Protože, pokud to není revoluce, co tedy to je?

Monsignor Bode věří, že s vytrvalostí můžeme jít dál: „Jako spirála se pomalu, ale jistě blížíme k cíli. Změny, ke kterým došlo za posledních 50 let, to dokazují.“

Velmi ho však znepokojují ti, kteří již nemají trpělivost postupně pozorovat, jak se vyvíjejí teologické argumenty pro takovou reformu. Mluví také o lidech, kteří opustili Církev.

Biskup Bode doufá, že do konce synodální cesty, na jaře 2023, bude možné požehnání homosexuálním párům.

Kromě toho by ženy a laici měli mít možnost častěji kázat a slavit svátosti, jako je křest, a účastnit se svateb.

„Chci zapojit co nejvíce lidí. Nemůžeme učinit toto rozhodnutí bez kněží a jáhnů, kteří dosud tyto služby poskytovali. Je důležité, aby kněží, jáhni a laičtí komisaři v budoucnu dobře a sebevědomě spolupracovali.“

Chápeme, že Mgr. Bode chtěl jednoduše říci, že není zastáncem brutálních změn: tomu říká revoluce.

Ale každopádně je pro revoluci v přísném slova smyslu, tedy hlubokou a radikální změnu v nauce a morálce církve. Jinými slovy, je v tomto smyslu nejen revoluční, ale je také heretik: heretik, který chce změnit církev zevnitř a který již ztratil víru natolik, že si to již neuvědomuje.

A v Římě není nic naléhavějšího, než co nejvíce omezit slavení tridentského obřadu. Dobré! Je třeba říci, že tento podnik již není důvěryhodný, mimo jiné proto, že Řím nechává otevřené pole pro propagátory synodální cesty a že mons. Bode může bezpečně říci, že brzy se v Německu rozšíří to, co Kongregace pro nauku víry prohlásila za nemožné.

(Zdroje: katholisch.de/InfoCatolica – FSSPX.Actualités