Nastalo klima pro šíření potratů

Výroční konference OSN o změně klimatu nazvaná Cop-26 se bude konat v Glasgowě od 1. do 12. listopadu. Koalice více než 60 pro-potratových organizací napsala dopis Aloku Sharmovi, předsedovi konference, ve kterém žádá Spojené království o změnu kritérií způsobilosti pro financování klimatu, které činí neuvěřitelných 11,6 miliardy liber, včetně projektů na dotace pro takzvané reprodukční zdraví. Jinými slovy, tyto organizace požadují, aby některé „klimatické“ peníze skončily ve financování potratů, antikoncepce a sterilizace.

Mluvčí Úřadu pro zahraniční věci, společenství a rozvoj okamžitě pohotově prohlásil: „Spojené království je globálním lídrem jak v rovnosti žen a mužů, tak v boji proti změně klimatu. Je jasné, že podpora žen, mimo jiné prostřednictvím plánování rodiny a vzdělávání dívek, pomáhá komunitám přizpůsobit se a být odolnější vůči změně klimatu. Proto zajišťujeme, aby naše mezinárodní finance v oblasti klimatu reagovaly na otázky rovnosti žen a mužů, a využíváme naše předsednictví Cop26 k tomu, abychom k tomu pozvali ostatní.“

Bethan Cobleyová, ředitelka potratové organizace MSI Reproductive Choices, dříve Marie Stopes International, chtěla specifikovat, že to, co „komunity nejvíce zasažené klimatickou nouzí skutečně chtějí“, je přístup k péči o reprodukční zdraví, aby si mohly vybrat, kdy, nebo zda mít děti“. Na stejné frekvenci profesorka Susannah Mayhew z London School of Hygiene & Tropical Medicine uvádí, že existuje souvislost mezi podnebím a přístupem k antikoncepci a potratům: „Lidé, kteří byli ovlivněni změnou klimatu, mají omezený přístup ke kvalitním zdravotním službám…“. Stručně řečeno, zdá se, že miliony afrických žen chtějí kvůli globálnímu oteplování podstoupit potrat.

Ale po dvou západních, dáváme slovo Afričanovi, zasvěcenému: Obinuju Ekeocha, zakladateli a prezidentovi Culture of Life Africa. Tváří v tvář těmto argumentům Ekeocha oponuje: „Pokud mluvíme o potratech, myslím, že žádná západní země nemá právo platit za potraty v africké zemi, zvláště když většina lidí potrat nechce. V takovém případě by se to stalo formou ideologické kolonizace“. Ekeocha poté připomněl, že programy plánování rodičovství mezinárodních organizací posílají do Afriky ročně asi 2 miliardy kondomů, a to za cenu 17 milionů dolarů; peníze, které by mohly být vyčleněny na přístup k cenově dostupným potravinám, zdrojům čisté vody, zdravotní péči a vzdělávání.

Odlišný názor má Populační fond OSN (UNFPA), který využívá téma klimatických změn jako záminku k propagaci potratů po celém světě. UNFPA zveřejnila dokument s názvem „Pět způsobů, jak změna klimatu poškozuje ženy a dívky“. Tam čteme: «Jak ukázal COVID-19, mimořádné události odvádějí zdravotní zdroje, aby čelily nejnovější zdravotní hrozbě, a odvádějí je od služeb, které jsou považovány za méně zásadní. Stav nouze v důsledku změny klimatu bude stále častější, což znamená, že služby v oblasti zdraví a sexuálních a reprodukčních práv by mohly být mezi prvními, které budou omezeny.“ S mrazivou upřímností dokument připomíná devastaci cyklonu Idai, který zasáhl Malawi v roce 2019, a uvádí svědectví Dr. Treazer Masauli, který pracuje v okresní nemocnici Mangochi: „Museli jsme použít helikoptéru k dosažení oblastí, které nebyly přístupné po silnici, abychom mohli poskytovat služby sexuálního a reprodukčního zdraví, jako jsou kondomy, metody plánování rodiny a prevence HIV a sexuálního přenosu nemoci“.

Čtenář to pochopil správně: záchranáři vzlétli helikoptérou, aby rozdali kondomy obyvatelům, kteří byli zranění, žízniví, hladoví, plahočili se ve vodě, u zničených domovů plakali pro své zemřelé blízké; bez vody, jídla, základních potřeb a léků – a dostali kondomy a potratové pilulky.

Dokument UNFPA pokračuje: „Úroda ztracená v důsledku změny klimatu může také ovlivnit sexuální a reprodukční zdraví. Jedna studie zjistila, že po šoku, jako je nedostatek potravin, se tanzanské ženy pracující v zemědělství obrátily na transakční sex, aby přežily, což přispělo k vyššímu výskytu infekce HIV / AIDS. V překladu: ženy zbídačené neúrodou kvůli samozvané změně klimatu skončily v prostituci.

Odtud nechtěné těhotenství a pohlavní choroby. Závěr: Ženy kvůli měnícímu se klimatu potřebují potrat a antikoncepci. Zvláště ty z UNFPA: místo toho, aby se staraly o nalezení zdrojů k zastavení škod způsobených neúrodou, aby povzbudily ženy, aby zůstaly doma a pracovaly, a odrazovaly od obchodování se sexuálními otrokyněmi, starají se o to, aby jim poskytly nástroje pro potraty a antikoncepci, a tak nakonec podpoří samotnou prostituci, protože se tak vše stane pro ženy bezpečnější.

Závěr: klima je jen záminkou k ještě většímu rozšíření víry v potraty ve světě.

Corispondenza Romana