Na adresu samozvaného světapána

                              11.1. 2019

Církev a migrace

Mons. Michele Crociata

Církev nemůže a také nesmí určovat státu, jak řídit migrační problém, který je v tomto případě ve skutečnosti islámskou invazí. To prohlašuje Mons. Michele Crociata, sicilský Ital, který nedávno publikoval knihu: Křesťané a muslimové v průběhu staletí. Je velmi fundovaným znalcem islámu.

Rozhovor s generálním sekretářem italské biskupské konference zveřejněný v La Fede Quoidiana

                                                                * * *


La Fede: Monsignore, někteří exponenti katolické církve vyzývají politiky a vlády k přijímání migrantů. Co o tom soudíte?

Michel Crociata: Pro církev vlastně neexistují cizinci, všichni jsme si rovni před Bohem bez rozdílu. Nicméně přistěhovalectví je fakt, který je řízen státem a jeho zákony, proto církev nemůže a nesmí zasahovat a určovat státu, jak má řídit tento fenomén. Dodávám, že Katechismus katolické církve výslovně uvádí, že prokazovat lásku a přijímat přistěhovalce se řídí reálnou a efektivní možností.

LF: Tedy není možná volná cesta jestliže…

CM: Ne. Stát, který má být v té věci respektován, musí velmi obezřetně hodnotit a kontrovat každého, kdo vstupuje, kým je a zda má na to právo. Kdo tluče na moje dveře, ať tak činí vychovaně a když vstupuje, ať respektuje všechny zákony a obyčeje, přizpůsobuje se ve všem kultuře, jak v jídle jak ve zvycích tomu, kdo je jeho hostitelem, jinak jsem oprávněný ho vyhostit ze svého domu. Zde v Itálii pro neskrývaný sklon k bonismu jsme připustili mnoho věcí. Láska jistě nezná hranic a všichni chudí jsou si bez rozdílu rovni, ale připomínám, že láska má vycházet od blízkých, aby dospěla ke vzdáleným. Někdy mám pocit, že s Italy se nakládá hůře než s migranty, a to vyvolává rasismus. Myslím konkrétně na ony mladé migranty, kteří požadují peníze mimo normální řád. Dávat peníze je omyl, který demoralizuje, navyká na zahálku a mohou se tím podporovat cizí zájmy. Kdybychom zde měli Italy, kteří by nic nedělali, jistě bychom je nepřijímali s takovou benevolencí jako tyto migranty!

LF: Studoval jste podobně islám. Existuje riziko islamizace?

MC: Není to jen riziko, je to existující skutečnost: Západ zde páchá sebevraždu! Kde se tvoří duchovní prázdnota, vyplňuje se něčím cizím, a to se právě děje. Západ je ve fázi sebedemolice.

LF: Je islám slučitelný se západními hodnotami?

MC: Muslimové se nám smějí, protože nás pokládají za hlupáky, kteří žijí sekularizovaným způsobem. Jsou si jisti, že si nás dříve nebo později podrobí, již pouhou demografickou cestou. To je jejich pradávný cíl. K tomu islám směřuje, někdy také násilím, chce panovat. Myslím, že západní hodnoty jako svoboda, úcta a demokracie jsou pro ně nepřijatelné. Jen ten, kdo nečetl Korán, může tvrdit opak, nebo že je to kniha o milosrdenství. To je blud. Islám je opravdová hrozba a Korán se zakládá na násilí.

LF: Co si tedy myslíte o jednání papeže vůči terorismu a islámskému útisku?

MC: Překvapuje mě, že jsme nikdy nedefinovali jako islámský terorismus to, co se děje ve jménu onoho kréda. Pravděpodobně tím, že papež přišel z Argentiny, nepoznal islám a přidržuje se linie své extrémní moudrosti.

La Fede Quotidiana