Mimořádná dávka „milosrdenství“

Ve svatém roce milosrdenství byla podána jeho zvláštnízvláštní dávka  některým ze 45 signatářů – teologů a filozofů, kteří požádali papeže Františka, aby korigoval řadu dvojznačností z posynodního listu Amoris laetitia, které vedou k nedorozuměním.

11. června bylo oznámeno, že 45 katolických teologů a filozofů adresovalo papeži Františkovi prosbu, aby stáhl list Amoris laetitia, nebo alespoň opravil sporná místa.

»Opravit dvojznačnosti«

45 mezinárodně významných osobností poukázalo na to, že Františkův list Amoris laetitia obsahuje řadu výroků, které je možno chápat jakožto odporující katolické víře a katolické morálce.

Signatáři nevystoupili se svou výzvou na veřejnosti, aby nevyvolávali nepokoj mezi věřícími a nezavdali nikomu příležitost k církevně politickým spekulacím. Nechtěli budit dojem, že vystavují papeže veřejné kritice, ale chtěli ho věcně přesvědčit o správnosti své kritiky. Progresivní americký časopis dva týdny nato zveřejnil jejich jména a vystavil je na pranýř jako „papežovy protivníky“.

LifeSiteNews nyní referuje, že několika signatářům byla podána zvláštní dávka misericordiny.

(Misericordina) je název zvláštního balení ‚duchovní medicíny‘, kterou rozdává Bergoglio od února věřícím a která obsahuje kromě růžence obrázek milosrdného Ježíše.

Mluvčí signatářů Brit Joseph Shaw, který vyučuje na filozofické fakultě univerzity v Oxfordu a je předsedouLatin Mass Society v Angii a Walesu a členem předsednictva Foederatio Internationalis Una Voce, ztratil mezitím místo ředitele na jedné z papežských univerzit.

Další signatář byl pokárán od svého biskupa a byl vyškrtnut z akademického ročníku sobotních přednášek. Mezitím mu jiný biskup nabídl inkardinaci ve své diecézi.

Dalšímu ze signatářů bylo zakázáno mluvit na veřejnosti o AL.

Jeden ze signatářů vzhledem k nátlaku, jakému byl vystaven, svůj podpis odvolal. Podobný nátlak vyvíjel na dalšího signatáře jeden z kardinálů.

K pronásledování signatářů napsal Joseph Shaw 27. září v LifeSiteNews:

Je to bolestné, když slyšíme o lidech, zvláště kněžích, kteří musí trpět, protože podepsali dopis. Ostatně byl to soukromý dopis prelátům, který bez hněvu a obviňování prosil o vysvětlení otázek k objektivním teologickým obtížím, jejichž existenci obecně uznává široké názorové spektrum. Je to obzvláště velké zklamání, když vidíme katolíky na autoritativních pozicích, kteří se sami pokládají za zastánce Svatého otce, a přitom nejen že ignorují jeho výzvy k svobodnému a nebojácnému vyjadřování a veřejným diskuzím, ale přímo je aktivně potlačují.

Krátce po Výzvě 45 osobností následoval videoapel 16 významných katolických osobností a před několika dny vyzvalo 80 osobností k mezinárodnímu „Vyznání věrnosti k pravdám katolické nauky o manželství, rodině a morálce“, které mohou podepsat všichni katolíci a všichni lidé dobré vůle.

Katholisches.info