Malteser International a pozadí konfliktu

      3. 2. 2017

10. listopadu přijal Bergoglio kardinála Burkeho v jeho funkci patrona MŘ. Tato funkce odpovídá postavení papežského vyslance u řádu. Kardinál informoval papeže o situaci v řádu, především o roli Albrechta Boeselagera, od r. 2014 Velkého kancléře MŘ.

Papežův dopis kardinálu Burkemu

1. prosince předal papež kardinálu Burkemu dopis, ve kterém požadoval zvýšenou bdělost proti členství členů řádu v zednářské lóži. Papež požadoval rozhodné kroky a zastavení mravně závadných akcí prováděných v rámci pomocných programů v chudých zemích. Dopis byl dán na vědomí všem členům nejvyšší rady. O jeho existenci a pravosti nemůže být nejmenších pochyb. O dopisu podává svědectví Riccardo Cascioli, redaktor magazínu i Il Timone, který ho osobně četl.

Tento dopis představuje důležitý detail v předehře konfliktu uvnitř MŘ.

6. prosince zahájil velmistr řádu na základě tohoto dopisu rozhodné kroky a předvolal si velkého kancléře. Další průběh událostí je znám. Velmistr a kardinál patron nemohli počítat s tím, že je papež po propuknutí konfliktu nechá na holičkách, ačkoliv nejdřív tento jejich postup požadoval.

Státní sekretář vyčetl kardinálu Burkemu, že zneužil dopisu papeže k sesazení Boeselagera a využil ho k vlastnímu prospěchu. Papež prý nikdy nežádal, aby byl někdo stíhán. Po rozhodných zásazích Svatého stolce ze strany Parolina vyústil konflikt 24. ledna do demise velmistra. Kardinál Burke rozhodně popřel, že by někdy zamýšlel sesazení kancléře. Při jeho odvolání byl přítomen pouze jako svědek. O tom, že se mělo jednat pouze o nějaký „dialog“, nebylo v papežově dopisu vůbec řeč. Právě naopak. Papež napsal Burkemu konkrétně:

Při plnění úkolu hájit duchovní zájmy řádu a jeho členů a jeho vztahů ke Svatému stolci znamená zabránit, aby do řádu nepronikly vyjadřovací formy světského ducha stejně jako příslušnost ke sdružení, hnutím a organizacím, které jsou protikatolické nebo mají relativistické zaměření.

Tento pokyn papeže byl zaměřen proti zednářské infiltraci do MŘ, o které papež při osobním rozhovoru několikrát mluvil.

Pokud se něco takového vyskytuje, jsou rytíři, kteří jsou příslušníci takových organizací, hnutí nebo sdružení vyzváni, aby toto členství zrušili, protože je neslučitelné s vírou a členstvím v řádu.

V dopisu z 1. prosince se papež František zmiňuje také o distribuci antikoncepčních prostředků skrzespeciální útvar řádu Malteser International.

Je třeba obzvláště dbát na to, aby při iniciativách a pomocné aktivitě řádu nebyly používány a šířeny prostředky, které odporují mravnímu zákonu. Pokud v minulosti vznikly v této oblasti problémy, doufám, že mohou být zcela vyřešeny. Velice se mi nelíbí, když někteří vysocí důstojníci přistoupili především k rozdělování antikoncepčních prostředků všeho druhu a nepodnikli nic, aby tomu byl učiněn konec.

Papežské direktivy – Boeselagerovo odvolání

Papežovy direktivy velmistrovi a patronu byly jednoznačné. Jak se však mělo postupovat proti těm, kdo byli za skandál odpovědní? Papež vyslovil naději, že je možné dosáhnout potřebné změny podle zásady: Žijme podle pravdy a v lásce, a tak porosteme po všech stránkách (Ef 4,15).

Co však dělat, když oslovený neuzná svou chybu a nechce se změnit? Nejedná se totiž o nějaký malý a izolovaný problém, nýbrž o systematickou praxi, která trvá až do dnešní doby a za kterou je ideologicky odpovědný Boeselager, který tyto projekty řídí od roku 2014. 

Velmistr se snažil konfrontovat Boeselagera s touto otázkou a žádal zastavení distribuce všech antikoncepčních prostředků. To kancléř odmítl. Proto ho nejvyšší rada vyměnila. Co se dále dělo, je známo.

Vzniklý konflikt doznal neobvyklý obrat.

Jak píše Cascioli, můžeme jen žasnout nad tím, když muž, který je objektivně odpovědný za projekty, které papež odsoudil, byl minulou sobotu opět rehabilitován a vrátil se do funkce, jakoby se nic nestalo. Můžeme se jen divit, že vyšel ze sporu jako vítěz, zatímco ten, který plnil papežovy pokyny, byl veřejně postaven na pranýř.

K těm kteří ovládají tyto mediální pranýře, patří Jörg Bremer z Frankfurter Algemeine Zeitung, jeden ze „spřátelených novinářů“, který byl pozván na uzavřenou poradu kasperiánů na Gregorianě, kde byla stanovena strategie pro biskupskou synodu v říjnu 2015.

Anulování všech rozhodnutí a tím také vyšetřování ztráty 120 milionů švýcarských franků

Především je zde do očí bijící rozpor mezi papežovým dopisem z 1. prosince a dopisem z 21. prosince. Následoval nevídaný zásah do suverenity řádu.

Ve skutečnosti šlo také o nasazení vnitřní vyšetřovací komise, která měla učinit jasno o záhadné pozůstalosti 120 milionů švýcarských franků. Patřili k ní nejméně tři z pěti členů komise, kterou jmenoval Vatikán a která měla vyšetřovat sesazení kancléře. O pozůstalosti nebyl informován velmistr, ale právě jen velký kancléř, který měl o ni zájem.

Rozdělování antikocepčních prostředků nebyla náhoda, ale systém

Cascioli uvádí:

Jedná se nejen o distribuci kondomů, ale také o distribuci antikoncepčních prostředků s potratovým účinkem v Myanmaru, Keni, Súdánu a také v Německu, doprovázenou celá léta také o teoretické ospravedlňování činností a prostředků, které jsou v rozporu s naukou církve. Mluvilo se však jen o „nehodě“ v Myanmaru, která byla napravena ihned po odhalení. Zde však mluvíme o skandálu, který vyvolal v minulých měsících konflikt uvnitř řádu a který vedl k zásahu Svatého stolce a k vynucenému odstoupení velmistra.

Boeselager byl 1989 – 2014 velkým špitálníkem řádu a jako takový byl přímo odpovědný za útvar Malteser International, který má sídlo v Německu, kde došlo 2005 k také k budování Malteser Deutschland. I tento útvar se stal předmětem kritiky, protože se podílel na německém projektu „Služby reproduktivního zdraví“, což není nic jiného, než podpora antikoncepce všeho druhu včetně potratů. Na tomto vládním programu se mohou podílet jen ti, kteří šíří antikoncepční prostředky.

Při svém sesazení popřel Boeselager jakoukoliv svou odpovědnost a mluvil jen o „jednom projektu“ Myanmar, který byl ihned ukončen, jakmile vyšel najevo.

Dokumentace usvědčuje Boeselagera z nepravdy. Všechno se dělo za zády velmistra, kterého měl velký špitálník o všem informovat Nejedná se o náhodný omyl, ale o systematickou činnost. 29. května 2015 ustavil velmistr vnitřní vyšetřovací komisi. Než mohla akci dokončit, byl sesazen.

Co zjistila interní komise?

Je prokázáno, že Malteser International je zapleten do zdravotních projektů – prevence HIV a AIDS a jiných přenosných chorob a do kontroly porodnosti. To se týká projektu v Keni 2006-2011, který financovalaneomathusiánská potratová organizace Pathfinder Internationalzaložená 1957 s jediným cílem: kontroly porodnosti, s roční dotací 100 mil. dolarů.

Další projekt se týká Myanmaru (2006–2011) a realizoval se ve spolupráci s Global Fund Sexual and Reproductive Health and Rights. Ve výroční zprávěGlobal Fund je řeč o distribuci 5,1 miliardy kondomů v jediném roce 2014. Global Fund vznikl 2001-2002. Významným sponzorem byl Bill Gates, velký zastánce potratů. Jeho otec byl v představenstvu Planned Parenthood.

Obě organizace nyní zřejmě postihne Donald Trump svou Mexico City Policy. Global Fund je však financován i z OSN.

Malteser International je také partnerem UNAIDS, agentury OSN jako odborné organizace v oblasti „plánování rodiny“ a distribuce antikoncepčních prostředků.

»Krátce řečeno, distribuce antikoncepčních prostředků není v tomto případě „vnitro organizační mýlka“, nýbrž léta provozovaná systematická činnost, přičemž se Malteser International teologicky dovolává biskupa Marx Teenagera z Tresoru, který je jeho duchovním asistentem a současně předsedou francouzského Pax Christi. Na jeho vrub padají tyto postoje neslučitelné se sociální naukou církve«, uzavírá Cascioli.

Globální problém církve

Malteser International v tom zdaleka není sám. Řada katolických organizací spolupracuje již desítky let v neomalthusiánském tažení proti porodnosti a za redukci světového obyvatelstva.

Ve světle těchto skutečností zůstává velkou otázkou náhlý Bergogliův obrat o 180o mezi 1. a 21. prosincem 2016.

Podle Giuseppe Nardi in: Katholisches