Mafie v barvě lila je často u moci v diecézích, klášterech a seminářích

Pater Dariusz Oko z Univerzity Jana Pavla II. již před několika lety upozorňoval na šířící se homosexuální síť mezi církevní hierarchií. Případ kardinála McCarricka se všemi jeho přílohami a případ pomocného biskupa v Hondurasu, který se těší důvěře kardinála Oscara Maradiagy, velkého poradce a předsedy papežovy devítky, která má reformovat církev, jsou toho dokladem.

Ale nejde jen o ně. Profesor Oko v Livesitenews hovoří o případu McCarricka jako o pouhé špičce ledovce. Podle věrohodných hlasů 30-40% kněží a 50% biskupů v USA má homosexuální sklony. Velmi příznačný je případ benediktina biskupa Remberta Weaklanda, modly progresivního katolicismu, arcibiskupa v Milwaukee, jehož diecéze musela zaplatit na odškodném za zneužití 450 tis. dolarů (o jeho aktivitách viz zde)

Problém je širší a jeho hranice sahají k tzv. klerikální pedofilii, která ve většině případů není pedofilií, ale efebofilií (zneužívání dospívajících). 80% kněží odsouzených v USA za homosexuální zneužívání nacházelo své oběti mezi dospívajícími muži. Mimo církev se většina případů týká zneužití osob opačného pohlaví. V církvi však je tomu naopak.

Levice v církvi to však nechce přiznat, protože tím by se kompromitovala její tajná a podlá kampaň ve prospěch homosexuality. (Němečtí biskupové chtějí žehnat homosňatky; jezuitský Avvenire se staví proti smírným procesím a modlitbám za nápravu veřejného pohoršení, které vyvolávají gay-pride.)

Jak píše prof. Oko, mafie v barvě lila je často u moci v diecézích, klášterech a seminářích a dokonce zabraňuje ordinaci osob normálních, které se jim staví na odpor.

A to se netýká jen Spojených států. Platí to i o italských seminářích, papežských univerzitách a klášterech. Podle prefekta kongregace pro nauku problémem v seminářích jsou mládenci, kteří se chtějí stát kněžími a kteří milují trvalou tradici církve. Proti nim jsou zaměřeny komisariáty a apoštolské vizitace.

V Hondurasu neodpověděl Maradiaga na dopis, ve kterém si na panující stav homosexuality v seminářích stěžuje 50 podepsaných seminaristů, a označil jejich stížnost za pomluvy.

Marco Tosatti, Stilum Curiae

Poznámka: I slepému musí být jasné, že se jedná o dlouhodobý rafinovaný mafiánský projekt, který má zamořit místa výchovy kněžského dorostu, aby z něho vyrůstali jen příznivci LGBT typu jezuity Marka. V tomto směru se zapsal do dějin již Pavel VI., kterého chce za to Bergoglio povýšit na oltář.