Legislativní změny volby nového papeže

Rada kardinálů se konala 21. června online. Trvala necelou hodinu, zatímco kardinálové se obvykle scházejí tři dny. Kardinálové jednali o reformě kurie, ale také o organizaci příští konzistoře, která se uskuteční 29.-30. srpna. O této konzistoři, která je, jak víme, první řádnou veřejnou konzistoří papeže Františka od roku 2015, nebylo řečeno nic.

Zdá se také, že papež uvažuje o rozsáhlé reformě legislativy upravující uvolnění apoštolského stolce a volbu nového papeže, jak zmínil na zasedání Rady kardinálů. V čem by tato nová legislativa spočívala? Za prvé, papež prý chce zrušit generální kongregace, čímž by z předvolebního procesu fakticky vyloučil všechny kardinály starší 80 let. Zároveň by rád zvýšil počet kardinálů, kteří mohou hlasovat v konkláve: zákon jich stanoví 120, ačkoli papež může podle svého uvážení uplatnit výjimky. Ve skutečnosti jsme na čísle 126. Papež František by ji mohl zvýšit na 130 nebo 140.

Místo generálních kongregací by papež mohl uspořádat kardinály do skupin jako na synodách a každá skupina by měla zpravodaje, který by na konci podal zprávu. Při hlasování se počítá s jedním, ale diskusi ve skutečnosti řídí zpravodajové. Uvidíme, zda papež František změní i způsob hlasování. Benedikt XVI. určil, že ke zvolení papeže budou ještě zapotřebí dvě třetiny hlasů kardinálů. Dříve se tato hranice snižovala po několika hlasováních. Benediktova myšlenka měla zabránit příliš politickým dohodám. Papež František by místo toho mohl zavést možnost snížení prahu pro volbu v případě patové situace. Cílem by bylo nepokračovat v hlasování příliš dlouho. Jedná se pouze o spekulace a není možné zjistit, zda se ukáží jako pravdivé. Přesto se tyto zvěsti šíří všude, což dokazuje, že tyto spekulace nejsou přitažené za vlasy.

Ve skutečnosti se nacházíme v nepředvídatelném okamžiku, uprostřed nedokončené reformy kurie, spojené s možností sede vacante. Všechny zraky se upírají k L’Aquile, kam papež zavítá 28. srpna na slavnostní akci Celestinské milosti. Celestýn V. se zřekl pontifikátu a Benedikt XVI. mu vzdal hold tím, že na jeho hrob v L’Aquile položil jeho štolu, která předznamenala jeho zřeknutí se pontifikátu. Papež František cestu zorganizoval již v únoru a poté na ní postavil konzistoř. Může se stát, že se nic nestane. Možná tam bude podepsán nový dokument.

Pramen: Stilum Curiaae