Krvelačná nenávist islamisty a Bergogliovy rozpaky

                                                                                                               27. 7. 2016

Abbé Jacques Hamel

Otec Jacques Hamel, věk 86 let, francouzský kněz, podřezán od teroristů, kteří vtrhli do chrámu s noži v rukou.

Co tomu říká Bergoglio?

Tentokrát nemohl použít svá obvyklá vyhýbavá vysvětlení (prodejci zbraní, Západ) protože stojíme tváří v tvář jasné protikřesťanské nenávisti, která zmasakrovala nožem ubohého starého, nemocného a nevinného Kristova kněze.

Bergoglio se proto nevměšuje.

Jak se zdá, následuje ukázněně chování diktované Obamou, který nehodlá označit takový teroristický útok ani slovem „islámský“ .

Takže je slyšet pouze rozpačité a neurčité koktání vatikánského mluvčího.

Takřka nikdy zde nezazní čisté, jasné a rozhodné slovo pronesené biskupem Říma ( až na velmi ojedinělé výjimky, a jo ještě s velkou zdrženlivostí).

Od Bergoglia sotva uslyšíte vášnivou obranu katolické církve nenáviděné a pronásledované. Je zcela normální, že u něho nenacházíme slova lásky k církvi ani ke Kristu, k tolika věřícím, kteří se ocitají jako ovce mezi vlky.

Již tři roky adresuje Bergoglio církvi každodenními útoky slova tvrdá, pokořující. Místo aby ji bránil, tak ji kompromituje a demoluje den co den, jen aby vyzvedl sám sebe, mytizován a vynášen laickými a protikatolickými sdělovacími prostředky.

A tak se my katolíci ocitáme osamocení, zahrnuti pohrdáním světa a nenávistí a násilím pronásledovatelů.

Protože jsme si jisti, že se jedná o pravého a dobrého pastýře, uctíváme památku otce Jacquese, mučedníka pro křesťanskou víru, a modlíme se s bolestí za nešťastné duše pronásledovatelů a vrahů.

Kéž se otec Jacques přimlouvá za církev a svět, on, který byl umučen v průběhu mše svaté, tj. zpřítomnění oběti Toho, který nás svým křížem vykoupil.

Nechť spasitelná oběť provždy zůstane srdcem církve a spásou světa, ať se nikdo nikdy nepokouší ji zakalit.  (viz také)

Antonio Socci,  Lo Straniero