Koncelebrace a interkomunio – ekumenické společenství

Na Radiu Spada jsem četl: „“NORMALITA, ESSENCE „mše Pavla VI.“ kdy pan Bruce Myers, alias anglikánský biskup z Quebecu, je v dnes  mezi koncelebranty Františkovy „mše“ ve svatyni svaté Anny z Beaupré.“““

To je to, čeho chtěli Karl Rhaner a Annibale Bugnini dosáhnout (a možná toho i dosáhli), udělat všechno pro to, aby se „katolická mše“ podobala luteránské večeři, kde už není transsubstanciace, ale prostě večeře…

Ve skutečnosti jde o jednotu, kterou tolik deklaruje Traditionis custodes, s“odloučenými“, ale ne s těmi, kdo milují Tradici… Cituji Msgre Gherardiniho:

»Ti, kdo jsou odděleni od viditelné jednoty církve buď schizmatem, nebo herezí, jsou právě z tohoto důvodu vyloučeni nebo odříznuti od církevního společenství, a tedy i od eucharistického společenství; jako takoví se nemohou účastnit liturgie katolíků, ani nemohou přijímat u jejich eucharistického stolu, stejně jako se katolíci nemohou účastnit kultů schizmatiků a heretiků. V protikladu k této nauce a její praxi je dnešní situace, která vzkvétá v ekumenických kruzích a směřuje proti hranicím communicatio in sacris. Tato tendence nezřídka uvolňuje otěže ekumenické „prostopášnosti“ a „interkomunia“ s k pohoršení jedněch a nadšení druhých se stává hotovou věcí: téměř znamením očekávané, a tedy iniciované „jednoty“ «.