Kdo mě zapře před lidmi…

15. 9. 2015

3. září přijal papež František ve Vatikánu izraelského prezidenta Reuven Rivlina v doprovodu jeho osobní sekretářky Rivkav Ravitz. Při představování Ravitz nebyla ochotná z náboženských důvodu mu   podat ruku, protože nosí kříž.

František zakryl rukou svůj pektorál, poklonil se jí, takže mu na vlastním náboženství nezáleží tolik, jako jí na judaismu.

Zástupce Krista na zemi místo aby o něm vydával svědectví, zakrývá ho před židovkou a vzdává hold judaismu, tedy náboženství, které odmítá Ježíše Krista jako Božího Syna a Mesiáše, na kterém se naplnila všechna zaslíbení patriarchů a proroků Starého zákona.

Není tomu ve skutečnosti tak, že Bergoglio »zakrývá« Pána svým „Buon giorno“ vytrvale již od prvního okamžiku svého pontifikátu?

Photo from Crown Heights info

Church Revolution in Pictures