Každý by měl absolvovat Antikristovu školu?

Sekularizovaný vzdělávací pakt lžipapeže Františka.

(Řím) 20. září 2019

Vatikanista Sandro Magister na konci roku 2015 jako první oznámil záměr, že se bude konat amazonská synoda ke zrušení kněžského celibátu, a potvrdil, že tato synoda se sice koná nad Amazonkou, ale ve skutečnosti jde o církev v Německu. Magister však upozornil při té příležitosti především na jednu iniciativu papeže Františka, do značné míry přehlíženou.

Zatímco panovaly polemiky kvůli Amazonské synodě, která má ve skutečnosti své centrum v německé církvi, nedávný vynález papeže Františka zůstal téměř bez povšimnutí.“

Jedná se o summit o vzdělávání s cílem „obnovit globální pakt vzdělávání“, který byl vyhlášen 12. září zprávou papeže Františka ze dne 14. května 2020. Vydal ji jako „pozvánku k dialogu“ o „budoucnosti planety“. Existuje „potřeba mobilizovat talenty všech“ pro „novou globální solidaritu a pohostinnější společnost“. Na summitu „v Římě je vítán každý“, kdo „má celosvětovou odpovědnost“ v oblasti školy a vzdělávání, bez ohledu na to, ke kterému náboženství se hlásí.

Co není překvapivé a co je naopak velmi překvapující

Není divu, že „papež jako Jorge Mario Bergoglio“, patřící k jezuitskému řádu, jež od svého vzniku je „velkým vychovatelem vůdcovské třídy“, „se stará o školu a vzdělávání nových generací“. Na druhé straně je na této zprávě velmi udivující „úplná absence“ něčeho „konkrétně křesťanského“:

Ve videozprávě, kde papež František inzeruje svou iniciativu, není nejmenší stopa po Bohu, Ježíši ani církvi.“

Dominantní základní vzorec papežského poselství je poset hesly jako „nový humanismus“, „společný dům“, „celosvětová solidarita“, „bratrství“, „globální porozumění“, „přijetí“. Tolik k oficiálnímu německému překladu Vatikánu.

Pro lepší pochopení je třeba poznamenat, že v italském originále to není „globální solidarita“, ale „globální konvergence“, a nikoli „přijetí“, ale „accoglienza“. Druhý termín, který vytvořily určité politické kruhy mimo Církev a papež František v rámci Církve v souvislosti s neomezenou migrací jako bezpodmínečný pokyn k akci, by byl lépe přeložen jako „vítání“ a „přijímání“. Pouze jednou jsou zmíněna „náboženství“, to znamená různá, včetně křesťanství, a „neutralizovaná v „dialogu““.

Aby byl směr jasnější, papež František odkazuje na kontroverzní dokument o „univerzálním bratrství“, který podepsal 4. února 2019 v Abú Dhabí s velkovezírem z Al-Azhar. Dokument byl na katolické straně kritizován jako „kacířství herezí“, protože všechna náboženství byla popsána jako vyjadřující „moudrou božskou vůli“ nebo, jinak řečeno, pravda zosobněná v Ježíši Kristu byla degradována na úroveň obecného, se stejnou platností všech náboženství.

První papež pro vzdělání bez Krista?

Novost této iniciativy spočívá právě ve skutečnosti, že se papež poprvé postavil do čela tak radikálně sekularizovaného světového vzdělávacího paktu.“ Protože ve skutečnosti „nový humanismus“ bez Krista není nic nového, ale je konstantou západního myšlení již 200 let.“

A dál:

Od Dostojevského Velkého inkvizitora přes Evangelium podle Lva Tolstého a Antikrista Vladimíra Solovjova po nový humanismus Edgara Morina – francouzského filozofa, kterého 27. června, den po konferenci o „sbližování“ přijal František na soukromé audienci, spolu s jeho smýšlením – že existuje mnoho způsobů, kterými je jedinečná a neporovnatelná osoba Krista nahrazena univerzální „láskou k lidstvu“.

V rámci tohoto papežského projektu, jak poznamenal Luisella Scrosati na Nuova Bussola Quotidiana, je také vítán Bůh, pokud zaujme místo mezi ostatními pozvanými ke svátku „nového solidárního lidstva“ a nevznese nárok, že je Ženichem, který zve na svatební hostinu, nebo dokonce nebude vylučovat ty, kteří se neobjeví v odpovídajícím oblečení.

Giacomo kardinál Biffi (1928–2015), který do roku 2003 byl předchůdcem Karla kardinála Caffarry jako boloňský arcibiskup, varoval před tímto vyprazdňováním křesťanství „ve jménu univerzálního bratrství“. Biffi převzal příběh Antikrista od ruského filozofa Solovjova a aplikoval ho na dnešní církev.