Katolický biskup »ve společenství víry« s muslimy

Zpráva není nejčerstvější, na stránkách týdeníku Il Ticino se objevila 24. srpna. Není nejčerstvější, ale protože ji nikdo nevynesl na světlo, chceme tímto vzdát hold řemeslu, jakým je novinařina, a také Mons. Giovanni Giudicimu, který se nachází  podle svých vlastních  slov „ve společenství víry s muslimy“.

Že se nejedná o zlomyslnou interpretaci textu ve stylu dvojznačnosti, všimněme si textu v duchu hermeneutiky.

Zde je všechno jasné a maximálně přesné a jde o hermeneutiku, která není ojedinělá. Poselství, které poslal Mons. Giudici muslimské komunitě v Pavii u příležitosti ramadánu, končí slovy: »Díky vašemu svědectví cítíme se být s vámi ve společenství víry a modlitby. Bohužel, toto velké finále, nazvěme je hyperekumenické, není ani možno definovat jako dramatický přehmat, protože text poselství od začátku až do konce vydává jednoznačné svědectví.

Stručně řečeno, pastýř, který by měl paviánským věřícím pomáhat při zachovávání katolické víry, je schopen rozvinout diskrétní sérii výplodů, které ještě docela nedávno byly pokládány za tvorbu zvanou hereze. Kdo nevěří, nechť čte:

Jako biskup tohoto církevního společenství v Pavii chci vám vyjádřit jménem svým a své komunity pocity sousedství díky přítomnosti muslimského společenství u příležitosti ukončení Ramadanu. Víme, že jste slavili sestoupení nebeské knihy Svatého Koránu, uskutečňovali intenzivní četbu zbožného Božího slova a že jste přinášeli Bohu oběť vašeho každodenního postu. Díky vašemu svědectví se cítíme být s vámi ve společenství modlitby a víry.

S úctou Giovanni Giudici, biskup v Pavii.

Z poselství Giovanniho Giudici, biskupa v Pavii, vyplývá, že Korán je posvátná kniha seslaná přímo z nebe. Tedy jestliže má nebeský původ, měla by obsahoval Boží slovo, vystupovat jako Starý a Nový zákon. Použití majuskulí u autora navíc napovídá, že dal stranou všechnu soudnost. Od podceňování a znehodnocování každodenní oběti mše svaté, až k přeceňování postu na straně muslimů. Jestliže Mons. Giudici věří ještě v obětní hodnotu mše svaté, jak je povinností každého katolíka, přímo nás mrazí, když používá stejné termíny o zpřítomnění kalvarské oběti také o praktikách náboženství, které, jelikož není pravé, může být jedině falešné.

Zbývá jen dodat, že stejné pocity blízkosti, přítomnosti a úcty v modlitbě a víře, jaké prožívá spolu s muslimy, nechová Mons. Giudici vůči těm katolíkům, kteří měli před několika měsíci v úmyslu představit v Pavii knihu Roberta de Mattei o 2. vatikánském koncilu. Při té příležitosti byl biskup neoblomný ve své neochotě spojit jméno své diecéze s iniciativou, která byla tak příliš katolická, že mu to bylo na obtíž.

Abychom to pochopili, pomůže nám, když si připomeneme, že tohoto biskupa můžeme pokládat za nejúspěšnější plod kardinála Martiniho, který ho v roce 1991 chtěl mít generálním vikářem své diecéze. Každý strom přináší sobě přiměřené ovoce. Stačí konstatovat, že prohlašovat to, co dnes hlásá biskup v Pavii, nebylo před nějakým desetiletím dovoleno ani ministrantovi při farním výletě.

Alessandro Gnocchi – Mario Palmare, Corrispondenza Romana