Katastrofální pontifikát

Drazí přátelé Duc in altum, článek, který zde navrhuji, napsal španělský novinář, který rozhodně není milovníkem katolické tradice. Jak se dočtete, jde dokonce tak daleko, že si přeje zvolení „skutečně pokrokového“ papeže. Jeho silná kritika Františka mi však připadá významná, protože ukazuje, i když ze zcela jiného úhlu pohledu než my, proč je nutno ze tento pontifikát pro ty, kteří si zachovali alespoň minimum intelektuální poctivosti, hodnotit jen jako zcela katastrofální.
 
                                                 

„Nesnáším jeho populismus a revizionismus založený na historické neznalosti“

Francisco Marhuenda

* * *

Od první chvíle jsem jeho práci sledoval s velkým zájmem a doufal jsem, že bude nástupcem svatého Petra, kterého církev v této hrozné době potřebuje, ale nyní jsem velmi zklamán. Je pravda, že mu tleskají ti, kteří do kostela nikdy nepůjdou, ateisté a populisté, ale mýlí se. To není správná cesta. Možná nakonec získá úplnou kontrolu, jak se zřejmě pokouší při svých jmenováních, když přemýšlí o svém nástupnictví a organizuje je podle své zvláštní vize. Doufám však, že se nechá překvapit a že až ten čas přijde, budeme mít skutečně pokrokového papeže s intelektuální pevností a charismatem, které katolicismus potřebuje, aby pokračoval v Božím díle pro dobro lidstva.

Svět nepotřebuje více populistů, ať už politiků nebo papežů (to je mi jedno), ale výjimečné vizionáře ve službách lidstva. Dějiny papežství nám ukazují, že Svatého otce, který se ve svých rozhodnutích, někdy přijatých z příliš lidských důvodů, mýlí, vystřídá jiný, který přivede církev na správnou cestu ve službě lidstvu. Papež by se měl zamyslet nad tím, proč se církev ubírá zpět a sklízí potlesk jen od těch, kteří by ji rádi zničili. Dokud bude setrvávat v populismu a svévoli, budu ho s respektem kritizovat, využiji své svobodné vůle a budu následovat to, co dělali mnozí od Ježíše Krista až po dnešek.

Zdroj: larazon.es