Kardinál Sarah na synodu

Ředit církevní nauku není způsob, jak přitáhnout mládež

Na synodu o mládeži prohlásil kardinál Sarah, prefekt Kongregace pro Boží kult a svátosti: Jestliže mládež nesouhlasí s morální naukou církve, a to i v oblasti sexuality, není to důvod k tomu, abychom nauku měnili.

Na zasedání v úterý kardinál řekl, že církev a její pastýři by měli odvážně předkládat křesťanské ideály podle mravní nauky církve a nikoliv ji ředit a skrývat pravdu, aby to mládež přitahovalo. Při přípravě synodu někteří mladí žádali od církve jasné předložení nauky o některých otázkách, které jim obzvláště leží na srdci: svoboda v základní linii, a to nejen v otázkách sexuality, diskriminace na základě sexuální orientace a rovnosti mezi muži a ženami.

Jiní naopak požadují nejen diskuzi bez předsudků, ale také radikální změny, úplný převrat v církvi v této oblasti. Církevní nauka se nikdy nemůže líbit všem, ale nikdo nemůže tvrdit, že v té věci nemá církev jasno. Jasno nemají někteří pastýři ve výkladu nauky, a to od nich vyžaduje hluboké zpytování svědomí.

Kardinál poukázal na příběh bohatého mladíka z evangelia , který se ptal, co má udělat, aby získal věčný život. Ježíš mu řekl bez obalu, aby prodal všechno, co má, a přišel a následoval ho. Ani v nejmenším nesnížil své nároky.

Mladí lidé mají velké nároky profesionální a osobní, ale stejně vysoké jsou i nároky v oblasti spravedlnosti, v boji proti korupci a při respektování lidské důstojnosti.

Přeceňovat idealismus mladých je hrubá chyba a nedostatek úcty, nemluvě o tom, že takto se znemožňuje proces jejich růstu a zrání ke svatosti. Uzdravení jejich idealismu může  být bohatým pokladem pro celou společnost a její budoucnost.

Chiesa e postconcilio