Jubileum milosrdenství nebo bludu?

                                                              8. prosince 2015

Až dosud se Svatý rok vyhlašoval jednou za 50, pak za 25 let vždy v jubilejním roku události vykoupení. Tentokrát jde vykoupení stranou a hlavním bodem a důvodem k vyhlášení jubilea je oslava výročí ukončení 2VK, tedy dosud největší katastrofy, jaká postihla církev. Důsledky této katastrofy prožíváme a teprve budeme prožívat stále citelněji a bolestněji. Všechny zmatky, k nimž v současnosti nejvíce přispívá sama „hlava“ církve, jsou možné jedině díky tomu, že jsou to aplikace novodobých bludů, kterým otevřel dokořán okna i dveře církve právě poslední koncil. Ten nám rozhodně nepřinesl milosrdenství, ale poslal nás na scestí.  Nestává se tak „jubilejní rok“ ve skutečnosti   výsměchem Nepřítele jedinému a pravému Bohu?