Jezuitsko – marxistický přínos pro destrukci církve

                           3.3.2017

Byl by to div  , kdyby se zkušený marxista Sosa, nyní v roli generála zbloudilé jezuitské armády, nezapojil do soutěže o nejúčinnější reinterpretaci evangelia ve prospěch bergogliovských projektů. Jeho „ohromující“ návrh jak prakticky vyloučit Ježíše Krista za hry, není ovšem vůbec originální. První cena mu nemůže být přiznána, protože se jedná o plagiát. Aplikuje po svém vynález velkých „biblistů“ Bultmanna a Harnacka. Těm   nevadila Ježíšova slova o nerozlučnosti manželství, ale potřebovali tehdy evangelium přizpůsobit Hitlerovým antisemitským požadavkům a chtěli z Krista udělat velkého zakladatele nového univerzálního náboženství (sic!).

Zatím se nenašel nikdo, kdo by pochyboval o tom, že by Aristotelovy spisy nebyly autentické, ačkoliv předešel Krista dokonce o čtyři sta let. Ani Caesarovy knihy nikdo nepotřebuje přeinterpretovat, ačkoliv žil ještě před Kristem. Jen autoři evangelií neobstojí. Proč? . „Projevuje se zde podprahový odpor k tzv. sukcesi, k principu následování“ a tento odpor má za následek praktické odmítání autentického obsahu evangelia pod  nejrůznějšími ideologickými triky. Vůbec se nebere na vědomí, že prokazatelným výsledkem tohoto odmítnutí  je „současný převládající konzum, rozrušení rodin, sexuální revoluce  a zhroucení obecné morálky“(*), které se marně pokoušejí řešit vyznavači znovuzrozené „teologie osvobození“.

(*)Srov. Alfons Sarrach, Skandál století, str 15 MCM 2005

                                                                                                                              vu