Jeffrey Sachs řádným členem Pqpežské akademie soc. věd

Řím) Jeffrey Sachs, ředitel sítě OSN pro řešení udržitelného rozvoje a neomalthusián, byl papežem Františkem povýšen na řádného člena Papežské akademie sociálních věd.

Sachs, jeden z nejvlivnějších zastánců antinatalismu, tj. snižování počtu obyvatel (prostřednictvím antikoncepce, potratů, eutanazie, sterilizace, homosexualismu), byl přijat do Vatikánu papežem Františkem v roce 2015 v souvislosti s vydáním ekoencykliky Laudato si‘. Je ústřední postavou při slaďování papežské agendy s agendou OSN. Před více než šesti lety se bývalý hlavní ekonom generálního tajemníka OSN stal kooptovaným členem Papežské akademie sociálních věd.

V roce 2012 byla pod záštitou tehdejšího generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna založena Síť OSN pro udržitelný rozvoj (UNSDSN) se sídlem v New Yorku. Je řízena dvanácti pracovními skupinami, mezi něž patří Dobrá správa věcí veřejných, Plná dekarbonizace, Globální správa věcí veřejných, Rovnost žen a mužů a Populační dynamika. Za každým pojmem se skrývá přesný záměr: Globální vláda znamená zavedení jednotné světové vlády, Populační dynamika znamená decimování populace. Ředitelem byl jmenován Jeffrey Sachs, který je zároveň ředitelem Institutu Země na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Téměř ve všech zemích existují odnože UNSDSN. SDSN Německo sídlí v Německém rozvojovém institutu v Bonnu, který je ze 75 % financován ze spolkového rozpočtu a z jedné čtvrtiny z rozpočtu spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Členy nebo partnery SDSN Německo jsou různé instituce, od Bertelsmannovy nadace přes Postupimský institut pro výzkum dopadů na klima až po Nadaci Heinricha Bölla, stranickou nadaci Strany zelených. UNSDSN je rovněž financována štědrými dary farmaceutických a komunikačních společností, jako jsou British Telecom, Verizon, Ericsson, Glaxo Smith Kline a Novartis.
Politická agenda OSN, která má být realizována do roku 2030 a za kterou je v neposlední řadě zodpovědný Jeffrey Sachs.

Od roku 2015 se objevuje otázka: Co dělá neomalthusián ve Vatikánu?aSachs není jediný, kdo od té doby našel v Římě otevřené dveře. Odpověď poskytl muž, který Sachse do papežských států přivedl, kuriální biskup Marcelo Sanchez Sorondo, politická ruka papeže Františka a kancléř Papežské akademie sociálních věd. Sanchez Sorondo to řekl loni v únoru na dotaz tiskové agentury CNA: To, co říkal před rokem 2012, už neplatí, „teď se změnil“. Od člověka, který sám není na pochybách, to nezní nutně věrohodně. Mezi „výkvěty“ Sancheze Soronda patří tvrzení jako:

potraty jsou „důsledkem změny klimatu“ (což nebyla vsuvka);
lidstvo prožívá „magický okamžik“, protože magisterium papeže Františka je v souladu s magisteriem OSN;
v komunistické Číně bylo sociální učení církve „nejlépe realizováno“.

V každém případě se zdá, že Sachs se ve Vatikánu cítí jako doma. Papež František ho povýšil z kooptovaného na řádného člena. Včera o tom informoval vatikánský tiskový úřad:

„Svatý otec jmenoval profesora Jeffreyho Davida Sachse, ředitele Centra pro udržitelný rozvoj na Kolumbijské univerzitě v New Yorku (USA), řádným členem Papežské akademie sociálních věd.“

Zmíněna je pouze Sachsova pozice na Kolumbijské univerzitě, nikoli však jeho mnohem vlivnější pozice při realizaci politické agendy OSN. To zahrnuje i záměr přenést potraty do nejzazších koutů světa, jak to ve svém vládním programu formuloval i americký prezident Joe Biden.

Od roku 2015 se Sach stal „pravidelným účastníkemí“ Papežské akademie sociálních věd a dalších vatikánských akcí. V roce 2019/2020 se navzdory Coroně zúčastnil nejméně šesti setkání pořádaných Svatým stolcem. Témata se pohybovala od ekonomiky přes zdravotnictví až po etiku a vzdělávání. Váha, kterou má v Santa Martě, se projevila, když ho papež František v roce 2019 pověřil účastí na amazonské synodě, kde se mohl zasadit o klimatickou agendu.

Navíc tvrzení Msgre Sancheze Soronda o Sachsovi není vůbec pravdivé. I nadále je proti porodnosti a v říjnu 2019, v době zasedání synody v Amazonii, pro agenturu Reuters zopakoval, že je třeba snížit porodnost, a to „vzděláváním dívek“ a zapojením „žen do pracovního procesu“. „To platí pro každou zemi, pro každé náboženství,“ řekl muž, který stojí za 17 cíli udržitelného rozvoje, jež by podle OSN měly být celosvětově naplněny do roku 2030. Spektrum akcí antinatalistů se však neomezuje pouze na body, které uvádí Sachs. Je rozhodně různorodý, manipulativní a krutý.

Text: Giuseppe Nardi – Katholisches