Jednoznačně dvojznačná homo – agenda

(Řím) Americký jezuita P. James Martin je hlavním spolupracovníkem papeže Františka v otázce homo – která má velké mezery. Včera byl jezuita přijat jezuitou na papežském stolci.
P. James Martin, kterého František jmenoval poradcem římské kurie, má do Santa Marty privilegovaný přístup. Proto opakovaně informoval svou homo komunitu o kontaktech s vatikánským domem pro hosty a o tom, jak rád vzpomíná na setkání s Františkem, kterému je mu vděčný, protože podporuje „svět LGBT“.

Nyní jezuita našel další příležitost, jak katolickému světu vnutit svou homosexuální agendu. Mohl totiž informovat o včerejší vysoce oficiální audienci, kterou mu František udělil a o níž informoval i denní bulletin vatikánské tiskové kanceláře.

František ho podle jeho slov na 45 minut nepřijal v Santa Martě, kde se konají soukromé audience, ale v Apoštolském paláci, kde se konají oficiální audience. Poslechněme si však, co na Twitteru oznámil sám otec James Martin:

„Byl jsem velmi vděčný, že jsem se dnes ráno mohl na 45 minut setkat s papežem Františkem @Pontifex v Apoštolském paláci. Přitom jsme hovořili o radostech a nadějích, obavách a strachu LGBTQ katolíků. Bylo to srdečné, inspirativní a povzbudivé setkání, na které nikdy nezapomenu.“

Včera odpoledne otec Martin zveřejnil další tweet, tentokrát s fotografií ze setkání, kterou mu mezitím poskytla vatikánská fotoslužba. Na to napsal:

„Na začátku našeho setkání (viz obrázek) jsem mu dal kopii ikony, která visela v kapli našeho jezuitského noviciátu v Bostonu: „Kristus Životodárce“.

Problém je v tom, že z díla otce Jamese Martina není zřejmé, že by zastával církevní učení o homosexualitě, ale spíše pravý opak. Mimochodem, totéž platí i pro veřejná prohlášení a gesta papeže Františka. Ačkoli jsou nejednoznačné povahy, nejsou v žádném případě jednoznačné ve smyslu církevního učení. To nehlásá ani jeden jezuita, ani druhý. V červenci 2013 se František spokojil s poznámkou, že církevní učení „je dobře známé“. Je tomu tak? I když je doktrína známá, což se u mladé generace již nedá předpokládat, nemělo by být vnímání jiné, když jsou neustále vysílány opačné signály?

Že jde o nepoctivou a pokulhávající záležitost, je zřejmé už z toho, že církevní hierarchie mlčí o pederastickém zločinu homosexuálního zneužívání nezletilých skze kleriky, které představuje nejméně 80 procent všech případů zneužívání v duchovní oblasti. 

Text: Giuseppe Nardi
Obrázek: Twitter (snímek obrazovky)