Jde o kvantitativní skok v zneplatňování manželství nešťastníků

15. 9. 2015

O vlastním smyslu dvou nejnovějších Motu proprio na téma urychleného zneplatnění církevních sňatků se dovídáme postupně a v celé plnosti se nám tato destrukce manželství zřejmě představí na synodu.

Mons. Vito Pinto, děkan Rota Romana a předseda komise, která tento materiál sestavila, napsal zcela otevřeně v L´Osservatore Romano, že papež Bergoglio si přeje od biskupů skutečné „obrácení“ a změnu mentality, která je přesvědčí o tom, jak následovat Kristovo pozvání“. Podle Mons. Pinta je toto Kristovo přání „přítomno v jeho bratru, římském biskupovi: přejít od „omezeného počtu několika tisíc anulovaných manželství k neomezenému počtu těch nešťastníků, kteří mohou dosáhnout rozhodnutí o neplatnosti svého sňatku.“

Nyní je tedy jasné, cílem nového opatření je masové, bezplatné, rychlé a ještě lehčí „anulování“ než je tomu u světských soudů.

Že by si Ježíš Kristus opravdu přál, aby došlo k nesčíslnému počtu prohlášení o neplatnosti manželství?

Až do Benedikta XVI. všichni papežové kárali církevní soudce, že jsou příliš blahovolní v těchto procesech.

Doslova dynamitovou nálož představuje článek 14., kde se jako překážka platnosti uvádí „nedostatek víry“ nebo její předstírání.

Až dosud byla „absence víry“ jako důvod neplatnosti vyloučena. Benedikt XVI. prohlásil: »Nerozlučnost manželského svazku mezi mužem a ženou nevyžaduje k svátostnému charakteru osobní víru snoubenců. Dostačujícím předpokladem je úmysl konat to, co koná církev«. Tímto úmyslem je uzavřít sňatek. Proto uznává církev svátostný charakter sňatku i tehdy, když je snoubencem nebo snoubenkou osoba nevěřící nebo je jiného vyznání. Postačí, že oba chtějí vstoupit do manželství.

Církevní právník Paolo Moneta napsal 9. září v Avvenire, že ‚nedostatek víry‘ dodnes není důvodem neplatnosti manželství. Mons. Pinto se při prezentaci Motu proprio naopak chlubil touto novotou Františkova pontifikátu, protože manželství „bez víry“ vedou k nesmírnému počtu neplatných manželství. „Nedostatek víry“ si může ex post uvědomit kdokoliv.

Mezi nově platné důvody pro „expresní křesťanský rozvod“ patří nyní ovšem také „krátké manželské soužití“, nebo „uzavření sňatku při nepředvídaném těhotenství ženy“. Co to má společného s platností souhlasu vyloveného při uzavírání sňatku?

A nejen to. Kromě toho, že se ve „výčtu“ setkáváme s neuvěřitelnými důvody, na konci tohoto seznamu je ještě neuvěřitelnější atd. Co všechno se tam ještě vejde?

                                         

Pinto a František před geremiem Rota Romana

Už nezbývá než přenést pravomoc zneplatňování manželství na všechny faráře a vzhledem k nedostatku kněží, na farní grémia (aby byl zachován princip kolegiality).                                            

KI