Ideologie o světovém klimatu jako přípravná cesta k plánované světovládě?

                                                                       30.11. 2015

V Paříži byla zahájena klimatická konference, která je označována za „poslední šanci pro lidstvo“. Kritikové však vidí situaci zcela jinak.

Co je ovšem nejvíce zarážející, je úplná změna postoje katolické církve na tomto poli. Až dosud se církev nedávala zapřáhnout do ideologické klimatické káry. Jednak že všechny tyto téze hlásali sice halasně vlivní činitelé, ale hmatatelné důkazy zcela scházejí. A co horšího, s touto ideologií je spojen požadavek na radikální snížení počtu obyvatel, což je hlavním ideologickým zdůvodněním masové potratové politiky pod pláštěm tzv. „reproduktivního zdraví“.

To všechno se za Bergoglia od základu změnilo. Z papeže se stal obratem hlavní hlasatel a morální zastánce „nevyhnutelné“a celosvětově závazné klimatické politiky OSN. Ideologicko – klimatologické bonmoty se staly nejčastějšími perlami jeho projevů, poselství a dokumentů a vůbec mu nezáleží na tom, co se za touto kampaní skrývá.

Podobně jako Bergoglio vylučoval ze synody protivníky svých nových koncepcí manželské mravnosti, tak byli také vylučovánz příslušných akcí kritikové a skeptici „klimatické změny“. Velkým vyznáním této nové víry je Bergogliův projev z 11. září ve Vatikáně. Také 26. listopadu na Komisi evropských biskupských konferencí se pod vedením kardinála Marxe zpívala stejná píseň na téma: „Nastal čas obrácení…“ – (‚nikoliv ovšem od hříchů a bludů, nýbrž od klimatické střízlivosti a kritičnosti).

Analogie mezi současným tažením OSN a propagandou Římského klubu ze sedmdesátých let minulého století je do očí bijící. Stejně jako tehdy i nyní Post-2015-Agenda ústí do závazné potratové kampaně jako priority OSN.

Úpadek víry a mravnosti nedělá dnešnímu Vatikánu velké starosti, takže může podle slov Bergoglia v Nairobi pokládat za největší katastrofu selhání světové klimatické konference. Jak uvádí prof. Mario Giaccio ve své nejnovější knize, klimatická ideologie je nejspíše generální zkouškou na zavedení celosvětové monokratické diktatury

                                                     Pramen: Katholisches.info