Hlas mladých katolíků

Homosexualizace církve je součástí hlasitého programu ideologů rosally, kteří se zmocnili církve v Německu. Hřích, který volá do nebe, má být vyzdvižen na oltáře. Vystoupení 125 zaměstnanců a hodnostářů katolické církve před několika týdny ukazuje, kam se bude ubírat cesta se synodální cestou. Skupina mladých katolíků věrných tradici z Certamenu v Německu vytvořila v reakci na tento výlet video. Píší o tom:

„V dobách krize zůstává posvátná tradice neomylným pravidlem víry, kritériem pro rozlišení katolíka od nekatolíka“ (Roberto de Mattei). Zdá se, že mnozí katolíci, především němečtí biskupové a velká část jejich kléru, na toto zdravé pravidlo zapomněli. Místo aby obnovovali církev zevnitř skrze její tradici, pouštějí se ve svých reformních záměrech do stále absurdnějších fantazií, které nakonec vedou k jedinému: k odpadnutí od katolické víry, a tím ke zničení katolické církve.

My katolíci, kteří jsme věrni tradici, chceme jít příkladem proti tomuto k zániku odsouzenému reformnímu chování, které, jak se zdá, vrcholí na synodální cestě v Německu:

– Nechceme jinou církev než tu, kterou založil náš Pán Ježíš Kristus.

– Chceme kněze, kteří jsou si vědomi důstojnosti svého svěcení a poslání, které s sebou nesou.

– Milujeme starou mši, protože v jejím středu je Bůh, a ne člověk.

– Chceme obrátit svět na katolickou víru, ne přizpůsobit katolickou církev světu.

– Opíráme se o to, o čem byl kdysi přesvědčen velký svatý papež Pius X.: „Pravými přáteli lidu nejsou ani reformátoři, ani novátoři, ale tradicionalisté.“

Katholihes