Hlas kněze z Rhode na Islandu

Kněz z Rhode Islandu, který se těší společenské oblibě, říká, že církev se MUSÍ vrátit ke starobylé mši.

V našem překladu z webu Liturgyguy.com je článek o to zajímavější a významnější, že pochází od netradicionalistického kněze, který však vyvozuje své závěry bez předsudků bez kompromisů Zde je rejstřík článků o Traditionis custodes a Responsa.

Otec James Capoverdi je kněz z diecéze Providence na Rhode Islandu a na sociálních sítích má téměř 5 000 přátel a sledujících. Pokud je mi známo, otec Capoverdi tradiční latinskou mši veřejně neslouží, a proto je následující text ještě působivější. S jeho svolením ji zde sdílíme z jeho stránky na Facebooku.

Vím, že se najdou tací, kteří se mnou nebudou souhlasit. Na to máte právo. Ale podle mého názoru a zkušenosti 25 let kněžství se jako církev rychle potápíme a máme velké problémy. Většina našich problémů je vnitřních.
Myslím, že jedinou cestou z tohoto zmatku je vrátit se k tomu, co církev dělala, když to bylo v módě. Musíme se vrátit ke mši svaté papeže Jana XXIII., k mimořádné formě, v každé farnosti a začít vést seminaristy tak, jak se to dělalo před polovinou 60. let.

Někteří říkají, že církev musí jít více „s dobou“ a být ještě liberálnější, že musí změnit své morální postoje k homosexualitě a potratům; pak bude na mši chodit více lidí. To nemůže být dále od pravdy.

Protestanti se o to pokoušeli, když měnili svou morální teologii a chápání Bible, a neuspěli. Hlavní liberální protestantské církve mizí z povrchu zemského. Stejně jako liberální věřící sestry a bratři. Mnohé z těchto liberálních skupin již po desetiletí nemají žádná nová povolání.

Katolická církev změnila naši víru o spáse a způsob, jakým slavíme mši svatou. Tehdy začaly naše problémy. Špatné chování kněží od 60. let je důsledkem tohoto špatného rozhodnutí. Pokud brzy neuděláme velké změny a nevrátíme se k tomu, co bylo před 55 lety, budeme dál krvácet a během příštích 50 let ztratíme 75 % věřících, kteří dnes ještě praktikují.

Například ve Westerly na Rhode Islandu je nyní 5 farností. Pokud se nevrátíme k tradiční mši, předpovídám, že za 50 let bude ve Westerly jen jedna farnost, která bude muset sloužit pouze tři víkendové mše.

Snaha o větší protestantství v liturgii a teologii v posledních 55 letech měla katastrofální důsledky. Nepořádek, do kterého jsme se dostali, nemůžeme přičítat „kulturním změnám“. Právě politováníhodné změny, které jsme provedli, pomohly utvářet kulturní změny, k nimž tragicky došlo.
Rozmělňováním naší víry jsme dali podnět k morálnímu pochybení. Vím, že se nedožiji úplného kolapsu, ale ten přijde, pokud se nevrátíme k naší tradiční mši a tradičním morálním zásadám. – Zdroj Fonte