Heretická etika a politika Vatikánu

Mons. Sanches Sorondo je mužem vybraným speciálně pro politiku Svatého stolce, kterou Bergoglio na rozdíl od svých předchůdců otočil zcela jiným směrem. Tuto novou politiku a s tím nutně spojenou i zcela novou „víru“ realizuje Sorondo z hlubokého přesvědčení. Navazuje styky a sbližování s nejvyššími zástupci krajně radikálně-levicového směru a s jejich mezinárodními institucemi. Souběžně s tím rozvíjí kontakty s různými levicovými stranami a hnutími.

Ban Ki Moon, George Soros a Geoffrey Sachs,

Liberální levicový list Der Standart tomu 19. září 2016 věnoval celou stránku: Papež není levičák, ale mluví jako levičák. Stalo se tak u příležitosti vatikánského setkání evropské levice. Patří k ní např. Alexis Tripras, zakladatel nové komunistické strany Řecka a Walter Baier, předseda KPÖ, který je koordinátorem 25 komunistických levicově radikálních listů. O komunistické „papistické internacionále“ byla už dříve řeč. Papež, jehož posláním je být náměstkem Ježíše Krista na zemi, se staví do spolku s takovými výtečníky, jako je Ban Ki Moon, George Soros a Geoffrey Sachs, kteří pod pláštěm ochrany životního prostředí a ochrany stvoření podporují také nehorázná zvěrstva. Papežův „politik“ Sorondo zve do Vatikánu nejvykřičenější potratové ideology, aby mu pomohli prosazovat politiku „maximálně dvě děti“, která by prý měla být v katolické církvi povinností.

Sorondo si při tom bez jakéhokoliv ostychu přisvojil zásadu „účel světí prostředky“, která má i církev podrobit „kultuře smrti“. Jeho „konsekvencionalismus“ otvírá dveře nejhrubšímu egoismu a utilitarismu.

Profesor filozofie Michael Pakaluk z Katolické univerzity ve Washingtonu a člen papežské akademie sv. Tomáše kritizoval jeho počínání slovy:

»Papežská akademie věd prodala své existenční oprávnění za talíř čočovice. Pozvání „katastrofistů“ je ve Vatikánu zcela protismyslné.«

Sorondo však hájil pozvání Paula Ehrlicha, autora „Populační bomby“, se kterou koncem 60. let vyrukoval Římský klub.

Řekl: On je v těchto věcech specialista. Napsal o tom celou řadu knih, proto je to specialista. (!)

Když se ho Jan Bantz z Life Site zeptal, jak je možné, že Papežská akademie věd si zve věhlasné nepřátele církve a pořádá s nimi fórum na téma, které je diametrálně v rozporu s katolickou naukou, byl z toho nejdříve evidentně nervózní, pak si začal dělat z tazatele legraci a zpochybnil jeho schopnost „rozumně“ uvažovat.

Na otázku o masové nucené sterilizaci žen, kterou prosazuje Paul Ehlich, odpověděl Sorondo:

Musíte změnit svá kritéria, chcete-li v životě pokročit. My musíme mluvit se všemi kulturami světa, jak řekl papež. Našli jsme dohody, které jsou pro nás velmi důležité. (Naši spolupracovníci) chtějí svobodu lidí, svobodu lidského života a mír bránit proti novým formám otroctví; díky pozváním, která vy nechcete, jsme dosáhli věcí, kterých ti, kteří jen mluví o ochraně rodiny, nikdy nedosáhnou.

Pak se oháněl cíli „Agendy udržitelného rozvoje“.

Rozuměl jste? Je důležité, abyste tomu rozuměl. Jestli jste rozumný člověk, musí mít váš rozum přednost před předsudky.

Když Bentz poznamenal, že je promovaný filozof, Sorondo se zarazil. A jaké filozofie? Když se dověděl, že jeho oborem je svatý Tomáš Akvinský, Sorondo spustil: Svatý Tomáš mluvil o základech dvojího účinku. Víte, co to je?

Bentz mu předložil Tomášovu teorii „dvojího účinku“ a Sorondo nasadil pohrdavý úsměv: Dobře, to je komplikovaná věc. Jde to jednodušeji: Když má nějaký skutek dvojí účinek, jeden dobrý a jeden špatný, a pozitivní účinek je větší, můžete ho provést.

Bentz mu odporoval.

Sorondo: Pak jste nepochopil princip dvojího účinku. Musíte školit své myšlení. A lépe chápat svatého Tomáše…

Giuseppe Nardi, Katholisches.info

 Související články: Politický papež

                         Papež jako vůdce levice


                               Agenda 2030

                         Šokující akce Vatikánu

                         Před velkým třeskem