František odložil svou masku

                                                                            16. 9. 2015

Komentář týdeníku Christ & Welt začíná závažnými slovy: »Míra je dovršena. Za tři týdny se sejdou biskupové z celého světa ve Vatikánu, aby na synodě diskutovali o budoucím směru církve. Tito preláti se v Římě setkají s aparátem, který papeži vypověděl definitivně boj. V kurii vře jed a žluč. V posvátných síních cirkuluje spis nadepsaný: „František odložil svoji masku“. Autorem je vysoce postavený prelát.«

Rozbuškou k tomuto povstání je poslední Motu proprio argentinského papeže, ze kterého je bez sebe mnoho prelátů, kteří mají své významné pozice ve Vatikánu. Patří k nim i Kongregace pro nauku víry a Státní sekretariát. Zde je nový Františkův dokument o co nejsnazším zneplatnění manželství podrobně zkoumán. Hlavní námitky: Papež v tomto pro církev velmi podstatném materiálu obešel příslušná grémia a zavedl fakticky „katolický rozvod“. V několikastránkovém materiálu se hovoří o „nebezpečném vývoji“, o tom, že byl vyřazen řádný zákonný proces a celá řada skutečností, které zajišťovaly regulérnost procesů v oblasti manželství, byla zrušena.

„Žádný z nezbytných kroků zákonného procesu nebyl dodržen“, praví se v textu. Nebyly přizvány biskupské konference, příslušné kongregace a rady, ba ani Apoštolská signatura. „Již po formální stránce jsou zde závažné nedostatky.“ Poukazuje se také na to, že minulá biskupská synoda nedala papeži žádné pověření k takovým změnám v procesu anulování manželství. „Aplikovaný postup je v rozporu i s tolik opěvovanou synodalitou a otevřenou diskuzí.“

Význam manželství, a zvláště způsob přístupu k rozvedeným a znovu civilně sezdaným je ústředním bodem debaty o budoucím kurzu církve. Nerozlučnost katolického manželství je dogma, na kterém konzervativní duchovní pevně trvají. Papežem umožňovaný „rozvod po katolicku“ znamená hotový děs pro zastánce nauky, jakým je prefekt Kongregace pro nauku víry Ludwig Müller. Na jeho stole leží neoficiální žaloba proti Františkovi. Müller a jeho stejně smýšlející druhové v kurii se obávají, že se zhroutí celá budova, jestliže dojde k narušení základů. Nejde jim o nic menšího než o trvání pravé katolické církve.

Týdeník Christ & Welt