Evidentní katastrofa americké církve

Před několika týdny detroitský arcibiskup Allen Vigneron, příští předseda Konference katolických biskupů Spojených států, veřejně oznámil věřícím, že poprvé po několika generacích nebude arcidiecéze, jejímž je titulárním biskupem, svět it na kněze žádné muže.

Trend svěcení v Detroitu pod Vigneronovým vedením byl skutečně katastrofální: za čtrnáct let bylo vysvěceno méně než padesát mužů. Zejména v posledních deseti letech vysvětil pouze 42 mužů na kněze, zatímco ve stejném desetiletí odešlo do důchodu nebo zemřelo 125 detroitských kněží. Odůvodnění: „Já za to nemůžu, děje se to všude.

Možná je to to nejpravdivější, co během svého působení v Detroitu řekl. Zjistili jsme údaje o letošních kněžských svěceních ve všech arcidiecézích v zemi. A tady je to, co jsme zjistili: ve třiceti čtyřech arcidiecézích Spojených států se letos uskuteční celkem asi sto kněžských svěcení. Číslo, které člověka nechává v němém úžasu a je neudržitelné.

Chtělo by se paradoxně poznamenat: je dobře, že většina katolíků už nechodí na mši a nevěří, protože kdyby chodili na mši a byli věřící, těch několik málo kněží, kteří existují, by to vůbec nestíhalo. Je třeba poznamenat, že první diecéze v zemi, New York, letos nikoho nevysvětí, ale to není jediný případ. Pět diecézí ze čtyřiatřiceti nevysvětí nikoho a jedenáct diecézí vysvětí jen jednoho nebo dva.

Podle nedávné studie došlo za poslední půlstoletí (1970-2020) k obrovskému poklesu počtu kněží ve Spojených státech, a to o 60 %.

Skutečně zajímavá je církevní odpověď na otázku, proč se tak děje. Vedoucí služby povolání v Detroitu, otec Craig Giera, v jednom rozhovoru k této otázce řekl: „Nevím, proč k tomu dochází, ale myslím si, že kultura a sekularizace našeho světa vytlačuje Boha ze všeho a muži už na kněžství nemyslí.

Odpověď otce Giery zjevně opomíjí jednu pravdu: je to americká hierarchie, která ze všeho v církvi odstranila Boha. Biskupové nejenže církev odkatoličtili, ale většina z nich přijala právě tu sekulární kulturu, kterou Giera označuje za příčinu nedostatku povolání.

Vigneron nyní vyzývá laiky, aby se modlili za povolání, ale jak můžete prosit Boha, aby zasáhl ve prospěch něčeho, proti čemu vy, biskup, neustále, vědomě a aktivně pracujete a stavíte se proti Boží vůli? Američtí biskupové se musí veřejně přiznat ke svým hříchům, a to všichni. Musí přiznat škodu, kterou způsobili, a to škodu vážnou a věčnou, a pak odstoupit. Musí odsoudit sami sebe a své předchůdce, kteří vybudovali síť homosexuálů a vyhnali ze seminářů houfy heterosexuálních mužů.

Slabí muži, homosexuální muži, nevěrní muži: to oni způsobili krizi povolání, nic jiného. Otázka zní: bude příští generace biskupů lepší?

To se brzy dozvíme, protože během příštích dvou let téměř všichni odejdou: Dolan, Vigneron, Gregory, Cupich a tak dále. Horda ničitelů, kterou bude muset příští generace biskupů hlasitě odsoudit a pak sebrat střepy a pokusit se o obnovu.

Současní homosexuální biskupové možná již církev uvrhli do propasti. To se dozvíme za několik let. Mezitím by se však ti, kteří čekají v zákulisí, měli rychle probudit.

Pramen: Chuch militant