Elita je proti synodální cestě

Neuer Anfang neboli renesance sdružuje prominentní laiky, kteří nejsou ani zdaleka tradicionalisty, ale přesto se děsí zneužívání církve v Německu, která rázně kráčí a bezostyšně pošlapává neomylné učení církve a její božskou ústavu.

Jedna z členek této skupiny, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, ředitelka Evropského institutu pro filozofii a náboženství na Filosofické a teologické univerzitě v Heiligenkreuz (Rakousko), držitelka Ratzingerovy ceny v roce 2021, vysvětluje, jak vykolejil synodní vlak: svědectví z první ruky, vzhledem k tomu, že se sama filozofka účastnila synodálních setkání.

„Byla jsem jmenována po ‚normálních‘ jmenováních, když se ukázalo, že jsou požadovány pouze konkrétní názory. Někteří biskupové trvali na jmenování až 20 lidí mimo oficiální mainstream,“ říká Gerl-Falkovitz.

Kde mezi řádky rozumíme, že kostky byly nabité od začátku a organizátoři synody chtěli vnutit nejprostupnější témata. Pro naší filozofku však překvapení neskončilo: „Problémy se jasně ukázaly během prvního zasedání na jaře 2021. První naděje se již týkaly homosexuality, jejího přijetí a neomezeného přístupu žen ke svátostem svěcení


Političtí delegáti, nekompetentní v náboženských věcech

Existovaly některé pokrokové projekty, které zbývalo prosadit pouze spoléháním se na nedostatky synodních delegátů. Pokud jde o ZdK, Ústřední výbor německých katolíků, partner biskupské konference pro synodu, Dr. Gerl-Falkovitz uznává její užitečnost v politické reprezentaci německých katolíků, nikoli však pro reformu církve.

Členové ZdK tak „nemají zdaleka všechny požadované teologické dovednosti, mnozí pocházejí z obchodního světa nebo z katolických organizací specializovaných na sociální otázky: nikdo ve skutečnosti nezastupuje německé katolíky, protože nebyli vybráni z této populace“, vysvětluje německá akademička

Ale, pokračuje filozofka, „po krizi zneužívání v roce 2018 mám dojem, že se biskupové cítili bezmocní a zoufale hledali pomoc u laiků. Problémem je pravidlo [volení]: jeden muž, jeden hlas, bez ohledu na teologické praktické nebo oddané schopnosti a bez ohledu na svěcení nebo sliby.“

Nepřípustné odchylky

Za prvé, auorka upozorňuje na stálou strukturu složenou z duchovenstva a laiků, která má dohlížet na diecéze. „Tato stálá „Rada“ představuje velký problém: je absolutně nemožné prokázat, jak jsou laici teologicky legitimní vést diecéze s biskupy. Církevní právo a katolická tradice jsou přísně proti tomuto konceptu.“

Poznamenává také, že text uznání homosexuality jako „daru od Boha“, ačkoliv byl odmítnut hlasováním biskupů, bude některými z nich ve svých diecézích převzat s následným požehnáním homosexuálním párům a jejich účast na službě církvi.


Papež musí mluvit jasně

Podle autorky nastal čas, aby si Řím „vzpomněl na červenou čáru, kterou nelze překročit“, protože „myšlenky německé synodální cesty by mohly působit jako virus, který se šíří po celé církvi“. „Psala jsem papeži osobně,“ dodává. „Měl by mluvit jasně; velké množství lidí v Německu nerozumí jeho úsudku a znejistěli. Měl by mluvit jasně; jeho názor unikl mnoha lidem v Německu, kteří jsou zmateni, protože touží po srozumitelnosti.“

Ale i v Argentině, stejně jako jinde, je známo, že je ztráta času žádat po rozhodčím, aby oznámil konec zápasu, dokud nezjistí, kam se poděla jeho píšťalka..

(Zdroj: National Catholic Register – FSSPX.Actualités )