Dojde v Paříži k uklidnění?

Obrana autentické mše je obzvláště vzrušená ve Francii. V rejstříku článků o Traditionis custodes a Responsa najdete několik dokladů .


Kněží pařížské diecéze se sešli 31. května v kryptě Saint-Honoré d’Eylau kolem svého nového arcibiskupa Mons. Laurent Ulricha, který se nepřímo vyjádřil k liturgickým otázkám uklidňujícím tónem. 

Můžeme oprávněně doufat, že přijme žádosti o dialog od věřících dotčených zrušením slavení tradičních mší v Saint Georges de La Villette a Notre Dame du Travail a také od pařížských kněží, kteří by chtěli tradiční mši sloužit zhnovu svobodně a od rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti dostávaly biřmování podle tradiční formy?

Na renesanční katolJean-Pierre Maugendre píše:

»Nový pařížský arcibiskup Mons. Ulrich byl nejprve biskupem v Chambéry v letech 2000 až 2008, poté arcibiskupem v Lille v letech 2008 až 2022. Narozen v roce 1951, novému arcibiskupovi je již 71 let. Nový pastýř má čtyři roky do důchodu a diecéze jetraumatizovaaná způsobem odstranění Mons. Aupetita a musí čelit mnoha výzvám: pád náboženské praxe, krize povolání, správa nemovitého majetku, který stále méně odpovídá počtu věřících, obnova katedrály Notre-Dame de Paris a vybavení jejíc interiérů, špatný stav mnoha pařížských kostelů, jejichž údržbu pařížská radnice zanedbává , mediální a finanční dopady zprávy CIASE [Komise pro sexuální zneužívání -ndT].

Intronizační mše biskupa Ulricha se konala v pondělí 23. května v kostele Saint Sulpice za přítomnosti mnoha biskupů – asi šedesáti – prestižních civilních autorit… a velkého davu lidí. Atmosféra byla slavnostní, loď pravidelně otřásala četnými ovacemi. Projevy byly v souladu s aktuálním klimatem, oslavovaly „církev otevřenou všem“ a chválily zásluhy biskupa, který praktikuje „rozhodováními v kolegiálnosti“ podle slovy člena biskupské rady diecéze Lille. … Věřící a kněží spjatí s tradiční liturgií doufají, že nový arcibiskup jim bude schopen projevit stejnou vstřícnost a pragmatismus, jaký projevil vůči katolíkům z Lille. Tak se slavení tradiční mše přesunulo z enklávy univerzitní rezidence do kostela Saint Etienne, který se nachází v srdci vlámské metropole, za necelých pět let se počet věřících praktikujících v tomto kostele oproti předchozímu místu zčtyřnásobil.«