Dcery z Kainova rodu

»Muž, který se nechá přitáhnout a podmanit smyslovou krásou ženy, nebere už ohled na Boha, nežije pro Něho, nemiluje Ho, neuctívá, dokonce Ho pociťuje jako obtíž, neboť rozkoše smyslů ho otupují a on bídně upadá. (…) Vidíme to také dnes ve zkáze, která zaplavuje svět. Tento svět žije pro smysly, protože hledá jen materiální krásu a rozkoš, ničeho jiného si nehledí, jen pro to žije. Proto se na zemi množí nepravosti. Kdyby si ženy uvědomovaly, že jejich krása je často příčinou hříchu a zkázy, nepředváděly by se tak, jak to dělají, ale oděly by se do svaté cudnosti. (…) Ženy, které dnes vystavují své tělo, přidružují se k nestoudným dcerám Kainova rodu a stávají se zkázou světa. (…) Když se žije pro hmotu, mizí všechny, i nejkrásnější ideály ctností a milost Boží, tato vznešená nebeská rosa, nemá kam vsáknout, vypařuje se, tak říkajíc, na povrchu lidského srdce, které se stává kamenem.«

Don Dolindo Ruotolo (1882 – 1970), z Komentáře k Písmu svatému, 1 díl, Geneze (Apostolato Stampa)