Další sbližování Vatikánu a OSN

                                                                15.5.2015

Arcibiskup Marcello Sanchez Sorondo je kancléřem Papežské akademie věd a také akademie sociálních věd. Těší se bezmezené důvěře papeže Františka. Jeho poslání v církvi je zřejmě mimořádné:

První velký počin arcibiskupa Soronda byl dubnový mezinárodní Workshop ke změně klimatu a udržitelnému rozvoji. Hlavním řečníkem byl Jeffrey Sachs. Vatikán se tímto svým jednostranným počinem přihlásil za hlasatele boje proti globálnímu oteplování podle současné tendence zástupců OSN, kterou Sorondo pokládá za tak svatou, že předem záměrně vyloučil všechny účastníky, kteří by smýšleli jinak. Autorita, jaké se těší Sachs u papeže a kancléře Soronda, je vysoká. Vůbec nevadí jeho  názory, že potraty jsou ten nejekonomičtější způsob, jak redukovat plodnost zvláště v chudých zemích.

Pak přišel unikátní interview arcibiskupa a kancléře, podle kterého příčinou potratů na celém světě je právě změna klimatu. Od té doby platí Sorondo za architekta sbližování Vatikánu a OSN.

A již je zde jeho další dílo. Ve Vatikánu se shromáždí 21. a 22. 7. 2015 60 starostů a primátorů z celého světa. Udivující je ovšem jejich jednobarevné politické spektrum: Jsou to osobnosti jako levicově ‚katolický‘ starosta Říma Ignazio Marino, komunistický starosta z Milána Giuliano Pisapia, levicový liberál z Neapole Luigi de Magistris, levicová radikální starostka z Madridu Mauela Carmena či feministická socialistka Anne Hidalgo, starostka Paříže, atd.

Protože tito a další pozvaní politici jsou vyznavači potratů jako lidského práva a bojovníci za legalizaci homosexuálních „sňatků“, nic z těchto témat na programu vatikánského sympozia nebude. Tématem budou dva těsně spojené problémy: světové klima a moderní formy otroctví. Hlavním řečníkem bude opět neomaltuzián Jeffrey Sachs.

OSN není ďábel, právě naopak

Na otázku novinářů, zda to není zvláštní, že Vatikán poskytuje přístřeší OSN, odpověděl arcibiskup: „Sympozium nepořádá OSN, ale Papežské akademie a OSN“. (Myslel tím ony své akademie, ve kterých je kancléřem.)

Sorondo v tom nevidí žádný problém: „V září navštíví OSN sám papež František.“ „Spatřovat v OSN ďábla je typické pro pozice určitých pravičáků, ale není to postoj Svatého stolce“. To jsou slova, jaká onu levici, kterou si shromáždí ve Vatikánu, jistě potěší.

Arcibiskup Sorondo je obdivovatel jezuitů typu Bergoglio nebo Lombardi: „Chcete-li pochopit jezuity – papeže Františka a P. Lombardiho – podívejte se na film Misie o jezuitech v latinskoamerických redukcích“, doporučuje kuriální arcibiskup.

A smysl nového sympozia? „Chceme dosáhnout, aby se starostové ve svých městech přičinili o odstranění zneužívání, vykořisťování a obchodu s lidmi, aby se zasadili za programy sociální integrace a zabránili odsunu obětí do zemí odkud pocházejí“.

Tyto sbližovací kroky budou pokračovat a pro tento rok mají kulminovat na prosincovém sumitu o světovém klimatu. Podle Soronda je to hlavně klima, které plodí chudobu a různé formy otroctví a ty pak provokují potraty.

Že nejbrutálnější forma otroctví je zbraňovat novému životu, že je to otročení nejhrubšímu individualistickému egoismu, který se stává pánem vlád, mediciny a celé planety, to zatím panu kancléři nevadí. Ale pro jistotu se straní těch, kteří nesmýšlejí jako on.

Pramen: katholisches.info