Co provedou Rusové po ukrajinském průlomu

V operaci vedené vysoce mobilními lehkými brigádami a následně mechanizovanými jednotkami za podpory silného samohybného dělostřelectva prolomila ukrajinská armáda ruské linie na severní frontě v sektoru mezi Charkovem a velkou logistickou základnou Izyum, kam proudily zásoby z ruského území, aby zásobovaly válečné úsilí v severním sektoru fronty na Donbasu.

Ofenzíva zaskočila ruské velení a slabé houfy složené převážně z mužů ruské Národní gardy zůstaly po stažení frontových jednotek k posílení jižní fronty posádkou s několika prapory 50 kilometrů od fronty. Již 8. září se Ukrajinci chlubili více než 20 osadami, které vybojovali od Rusů, a tím, že se vklínili do oblasti v rukou nepřítele do hloubky až 50 kilometrů, čímž uvolnili území o rozloze přibližně 700 km2. Do 9. září se průlom rozšířil, aniž by ruské posily, kromě letectva a dělostřelectva, zpomalily nepřátelský postup: ukrajinský průnik dosáhl hloubky 100 kilometrů až k řece Oskil a Balaklija, 50 kilometrů severně od Izyumu, byla po tvrdých bojích dobyta. Ukrajinské předvoje dosáhly bran Kupjansku a přerušily nejdůležitější silniční a železniční komunikace mezi městem a Izjumem, opěrným bodem pro operace na severu Donbasu.

Příchod ukrajinských mechanizovaných jednotek, mnohem vhodnějších než lehké síly použité v první fázi ofenzívy pro boj v městském prostředí a proti opevněným obranným liniím, naznačil odhodlání dobýt Kupjansk a také Izjum, což donutilo Rusy výrazně ustoupit ze svých pozic a vzdát se operací v severním sektoru Donbasu. Kyjev prohlásil, že mezi 8. a 9. zářím zabil 1000 moskevských vojáků a dobyl v tomto sektoru území o rozloze 2500 km2. Rozsah území navrácených pod ukrajinskou kontrolu se dále rozšiřuje. Rusové evakuovali Kupjansk, stáhli se z Izyumu a ustoupili na východ.

Zatímco oficiální zdroje v Moskvě poukazují na popírání porážky, na ruských sociálních kanálech a kanálech Doněcké a Luhanské republiky nechybí explicitní kritika směřující na velitele a vedení operací na Ukrajině, kde si stěžují na neustálý nedostatek vojáků, který omezuje nebo zpomaluje úspěšnost ofenziv a nechává nekryté sektory napospas iniciativě nepřítele, jehož schopnosti jsou rozhodně posíleny, zejména s ohledem na rostoucí podporu zemí NATO. Problém, který je znám od začátku „speciální operace“ na Ukrajině, ale který se v celé své závažnosti projevil v těchto týdnech, kdy Ukrajinci přešli do ofenzívy nejprve v Chersonské oblasti a poté v Izjumsko-Charkivské oblasti.

Nelze vyloučit, že široce ohlašovaná ukrajinská protiofenzíva na jihu byla ve skutečnosti velkou diverzí, která měla absorbovat ruské síly z jiných oblastí. Je zřejmé, že podpora anglo-amerických a obecněji zemí NATO operacím v izumském sektoru byla velmi významná, a to nejen z hlediska výzbroje a zpravodajských informací, které umožnily identifikovat slabá a hůře obsazená místa ruských linií, ale také při organizaci vysoce mobilních lehkých brigád k provádění hloubkových průniků na území nepřítele, které bylo jen zřídka obsazeno. Přesto zůstává nevysvětlitelné, proč Rusové udržovali tak omezený počet sil na 50kilometrové frontě a proč Moskva po průlomu neposlala posily, aby mezeru zacelila, když na ruském území v blízkosti hranic působí mnoho vojenských jednotek.

Možná není náhodou, že prezident Zelenskyj při oslavách vítězství zopakoval, že Moskva doufá, že v zimě „zlomí“ ukrajinský odpor, přičemž počítá s problémy s vytápěním a možným oslabením podpory Kyjeva ze strany Západu v důsledku rostoucích cen energií v Evropě. Vojenské vítězství upevňuje pozici prezidenta Volodymyra Zelenského v době, kdy se zdálo, že těžké ztráty na frontách v Donbasu a na předmostí za řekou Inhulec na jihu (podle Moskvy 10 000 mrtvých a zraněných Ukrajinců) zatěžují jeho politickou a strategickou linii zaměřenou na úplné znovudobytí ztracených území. Zelenskij navíc mohl výsledky vítězné protiofenzívy představit americkému ministru zahraničí Anthonymu Blinkenovi a polskému premiérovi Mateuszovi Morawieckému, kteří včera a dnes možná ne náhodou navštívili Kyjev.

V nejbližších hodinách bude možné zvážit plný rozsah ruské porážky a její dopad na operace v Donbasu a na jižní frontě, zatímco před Charkovem je hlášeno, ale nepotvrzeno stažení všech ruských sil přes hranice. Další stažení, které by naznačovalo, že Rusové potřebují zkrátit frontu kvůli chronickému nedostatku vojáků. Kyjev by mohl být v pokušení využít svého úspěchu a vrhnout do boje všechny dostupné jednotky, aby zhroutil ruskou obranu v Chersonu a Donbasu, ale hodně bude záležet také na hodnocení anglo-amerického velení podporujícího Ukrajinu.

Porážka by mohla vést k těžkým následkům v Moskvě a k odstranění politického a vojenského vedení, ale mohla by si vynutit i zásadní změny v přístupu Ruska k této válce, kterou dosud vedlo se zjevně nedostatečnými silami. Priorita minimalizace ztrát a počtu nasazených vojáků se od počátku konfliktu ukazuje jako omezující, a to i s ohledem na to, že Moskva zřejmě usoudila, že čas hraje v její prospěch, oslabuje Ukrajince a Evropany potýkající se s velmi vážnou energetickou a hospodářskou krizí. Jestliže se Kreml dosud snažil vést „speciální operaci“ a co nejvíce omezit její dopad na obyvatelstvo a ekonomiku, po porážce těchto hodin by se mohly vytvořit podmínky přinejmenším pro dvojí vývoj: jednak pro zhroucení důvěry v politické a vojenské vedení, jednak pro posílení vlasteneckého volání po národní spáse.

Posledně jmenovaný kontext by mohl podpořit vyslání čerstvých vojáků z jiných regionů federace, větší mobilizaci záložníků a rozšířené odvody, již ne na dobrovolné bázi, až po částečnou nebo dokonce všeobecnou mobilizaci, což by znemožnilo nenazývat probíhající válku na Ukrajině „válkou“. Tento vývoj by byl odůvodněn stále větší rolí, kterou na bojištích hrají USA, Velká Británie, Polsko a další země NATO, které Moskva opakovaně stigmatizovala, až minulý týden oznámila, že USA jsou krok od přímého zapojení do konfliktu.

I bez ohledu na možné použití taktických jaderných zbraní, kterého se někteří analytici po ruském stažení z Charkova obávají, by kombinace porážky utrpěné v těchto hodinách, výrazného vojenského zapojení zemí NATO a ekonomických sankcí uvalených Západem mohla v Rusku představovat ideální podnět pro zvýšení úrovně národní mobilizace proti nepříteli, kterým v tuto chvíli již nemůže být pouze vláda v Kyjevě, ale celý Západ.