Církev se nebude omlouvat za svou nauku o sexuálné morálce

                                                                                                27. prosince 2017

V interview pro týdeník O Clarim prohlásil kardinál Burke, že církev nemá zapotřebí, aby se někomu omlouvala za svou nauku o sexuální morálce.

O Clarim vychází jako týdeník v biskupství Macau ve třech jazycích: portugalsky, čínsky a anglicky.

Kardinál Burke: Kristova pravda nediskriminuje

Zdůrazňovat Kristovu pravdu vůbec neznamená někoho diskriminovat.

Na dotaz k  spornému Františkovu výroku, kardinál Burke odpověděl:

Musím především říct, že i když jsem papežova slova nečetl, nerozumím, proč by měla církev prosit o odpuštění, když učí pravdě o pohlaví a sexualitě.

Bůh nás nestvořil proto, abychom měli sexuální vztahy mezi osobami stejného pohlaví. To není diskriminace proti žádné osobě. To je zdůraznění Kristovy pravdy, pravdy naší víry.

Za 42 let svého kněžského působení nezažil kardinál nikdy žádnou diskriminaci kvůli Kristově pravdě. Nezažil ani diskriminaci homosexuálních osob.

Tomu, kdo se nachází v takové (homosexuální) situaci, je třeba pomoci, a to i modlitbou, aby se vrátil k víře.

Svatý Atanáš naší doby

Kardinál uvedl případ Erica Hesse, který v roce 1995, když byl Burke biskupem v La Crose ve Wisconsinu, se zřekl víry a vstoupil do homosexuálního vztahu.

Řekl jsem mu, že jeho rozhodnutí respektuji, ale budu se za něho modlit, aby se vrátil k víře, a jsem připraven ho uvítat, když se vrátí.

Za tři roky se Hess skutečně vrátil do církve. Stal se velkým obhájcem preláta, který pro něho tolik vykonal:

Zatímco někteří arcibiskupa Burkeho pomlouvají kvůli jeho věrnosti Bohu, církvi a duším, já říkám, že je to skutečný pastýř věřících a svatý Atanáš naší doby.

Potraty a homosexuální jednání jsou absolutně nepřijatelné

Ve svém interview, který byl zveřejněn 21. prosince na Dálném Východě, kritizoval kardinál „bezbřehý sekularismus“, který je odpovědný za potraty a homosexuální jednání, které jsou absolutně nepřijatelné, protože napadají přirozenost, jakou v nás Bůh stvořil.

„Bezbřehému sekularismu“ padá ročně za oběť milion nenarozených dětí. Podobně je tomu se zrovnoprávněním tzv. „homo-manželství“ se sňatky mezi mužem a ženou.

Kardinál varoval před rostoucími útoky proti náboženské svobodě.

Po Benediktově abdikaci „mnoho věřících pociťuje, že jsou opuštěni od otce“.

Vícekrát ve svém interview chválil Benedikta XVI., kterého označil za „mimořádného a mistrovského učitele víry“, který měl velké charizma a dokázal mluvit a psát pro všechny srozumitelnou řečí.

Benedikt však neměl kolem sebe vždy dobré rádce. Někteří mu špatně posloužili.

Burke doufá, že abdikace papežů se nestanou běžnou praxí, protože od Benediktova odstoupení se „mezi věřícími rozmohl pocit, že byli opuštěni svým otcem“.

Tradiční římský ritus nazval kardinál Burke „způsobem, jak zůstat pevně zakotven v tradici“. Latina je řeč církve a nikoliv mrtvý jazyk.

Giuseppe Nardi, Katholisches