Chladný podzim Bergoglia a utrpení církve

Pro papeže Bergoglia se rýsuje chladný podzim. Především pro jeho politické prohry, které soustavně inkasuje, on, nejpolitičtější z moderních papežů. Debakl Angely Merkelové v Německu je právě důsledek přistěhovalecké politiky, kterou podporuje jako posedlý.

A také v Evropě narůstá veřejné mínění, které se staví proti Bergogliově nekontrolované invazi, jak ukazuje Brexit, zeď v Calais a volby v Rakousku i v katolickém Chorvatsku.

Další nelibá věc jsou nezdary „jeho kandidátů“ ve volbách v USA i v Argentině.

PROFANACE

Na vnitřní vatikánské frontě – navzdory klimatu strachu, jaké Bergoglio nastolil – vyvolal těžké polemiky jeho dopis argentinským biskupům, který poslal v těchto dnech a který má potvrdit jejich ultramodernistickou interpretaci AL, podněcující k cizoložství a k profanaci svátostí. ( jak mi to charakterizoval jeden opoziční prelát).

Je to poprvé v historii církve, že papež přikládá svůj podpis k převrácení morálního zákona.

Leč odhodit tisíciletou nauku církve založenou na evangeliu má nedozírné důsledky pro život křesťanů a vyvolává závažnou otázku o Bergogliově pravověrnosti, jak to učinil Newsweek   svou titulní stránkou:     Je tento papež katolík?

Demolovat svátosti znamená demolovat samotnou katolickou církev. Současný biskup Říma uplatňuje tuto strategii různým způsobem: od progresivistické přestavby hierarchie ( zdá se, že má nové záměry od zvláštního oddílu bergoliánských kardinálů až k ničivým úderům na různé pilíře katolické nauky a tradice ).

Ale hlavním terčem útoků je eucharistie. Je to součást plánu „protestantizace katolické církve“, kterou mocně podporuje politická osa,  vycházející z USA od Obamy do Německa a severní Evropy, proti jejímž plánům se stavěl Benedikt XVI., až ho vyprovodili k odstoupení.

BERGOGLIO A LUTHER

Rozkol by měl pohasínat počínaje 31. října s návštěvou Bergoglia ve Švédsku k „oslavám“ 500 let schizmatu.(viz)

Již sama tato návštěva je diskutabilní, tím více, že biskup Říma ostentativně odmítl účast na eucharistickém kongresu v Janově. Je to první případ v pokoncilní době, kdy papež odmítne tuto duchovní událost, zatímco se s nadšením účastní oslav nejvíce zničujícího heretika v dějinách církve.

Tato příležitost se může stát nenapravitelnou událostí, jestliže by došlo k dohodě o společném přijímání katolíků a luteránů (interkomunio)

Znamenalo by to de facto zrušeni katolické nauky o transsubstanciaci a prakticky zrušení eucharistie. Při oslavě svého kněžského jubilea 28. června t.r. nikoliv náhodou trval emeritní papež Benedikt XVI. na termínu „transsubstanciace, aby upozornil na hrozící nebezpečí.

Interkomunio mezi katolíky a luterány by znamenalo ztotožnění eucharistie s obyčejným chlebem luteránské večeře. Pro církev to představuje katastrofu. Co naznačuje, že kurs míří tímto směrem?

PŘÍZNAKY

Především překvapující slova Bergoglia 15. listopadu 2015 při návštěvě luterské komunity v Římě. (viz)

Dále: Bergogliova promluva před dvěma dny u svaté Marty, kterou je možno pokládat za přípravnou dělostřeleckou palbu k zajištění jeho demoliční operace ( udělal to podobně pří tématu přijímání pro rozvedené a civilně sezdané).

Vyrukoval s prapodivnou sérií obrazů, jak to dělá pokaždé, když chce odstřelit každého, kdo se staví proti jeho „revoluci“. Na závěr své zmatené promluvy učinil toto shrnutí: »Zabraňme ďáblu v ničení církve rozdělením a především rozdělením v samotném kořenu jednoty církve, kterým je Kristovo tělo, eucharistie.“

Takový projekt by sám o sobě byl normální a správný, kdyby nebyl použit obráceně, protože těmi, kteří „působí rozdělení“ a proti kterým Bergoglio míří, mohou být právě ti katoličtí biskupové, kteří trvají na tom, že není možno asimilovat eucharistii (pravé Tělo a Krev Páně) s chlebem luterské večeře.

Jelikož již známe Bergogliovy způsoby, můžeme předvídat, že zdánlivá apologie Eucharistie bude adaptována k finálnímu útoku na samotnou eucharistii (stejnou neuvěřitelnou dialektickou taktiku použil v AL, kde se vyzývá k cizoložství pro dobro dětí).

LUTHER A EUCHARISTIE

Ve skutečnosti jediné skutečně devastující roztržení církve kvůli eucharistii provedl před 500 lety právě Luther, kterého půjde Bergoglio oslavovat.

Co řekl Luther o mši:

Prohlašuje, že všichni smilníci, vrazi, zloději a cizoložníci jsou méně ohavní, než zpustošení, jakým je papistická mše.

A dále:

Když bude mše zničena, myslím, že spolu s ní bude zničen celý papismus. Papismus totiž spočívá na mši jako na skále, se všemi svými monastýry, biskupskými rezidencemi, kolegii, úřady a naukami, jedním slovem s celým svým bachorem. To všechno se nutně zhroutí, když bude zničena jejich svatokrádežná a ohavná mše.  (viz)

Jestliže by totiž Bergoglio po pravdě stál za tím, co předevčírem řekl, musel by hájit eucharistii a nikoliv jít a účastí na oslavách legalizovat Lutherovu heretickou nauku, musel by říct protestantům, že interkomunio je naprosto vyloučené, protože eucharistie je pravé Kristovo Tělo a Krev. Pak by také musel stáhnout AL, která ve skutečnosti legalizuje profanaci samotné Eucharistie.

To však Bergoglio neudělá a půjde svou cestou, kterou silně sponzorují mezinárodní potentáti.

Ti, kteří jsou velkými sponzory tohoto pontifikátu, byli velkými nepřáteli Benedikta XVI., až byl nakonec „odstoupen“.

Nicméně je vždy možné, že část katolické církve se vzepře, a jsou také možné zvraty v bergogliánském pontifikátu, jestliže se v Bílém domě neudrží klika Obama – Clintonová, která ho podporuje.

Antonio Socci, Lo Straniero