Četl Kasper někdy evangelium?

Přední teolog papeže Bergoglia se dal slyšet:

»Rok milosrdenství bude znamenat otevření nové kapitoly dějin církve, Církev se musí změnit. Zatím hlásá Boha pomsty, který se nejeví lidem dosti milosrdný. „Často jsme mluvili Bohu, který trestá, hrozí, o Bohu pomsty. To všechno se nachází ve Starém zákoně, ale u Ježíše už tomu tak není. U něho musíme začít. On je milosrdnou Boží tváří. Proto musíme mluvit o Bohu novým způsobem. O Bohu, který přijímá, naslouchá, vidí lidskou nouzi, chce být naším společníkem. Myslím, že takový Bůh má v sobě něco nového, co současného člověka přitahuje. Je to skandální, že kvůli mnoha lidem je církev zevně chápána jako nemilosrdná. Církev se musí změnit. Musí se stát, jak říká papež, církví s otevřenými dveřmi a okny, církví, která vychází na perigerii a není zavřenou tvrzí.«

(rvp)

Četl kardinál  Kasper někdy evangelium?

Usilujte, abyste vešli těsnými dveřmi. Říkám vám, mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Budou volat: Pane , otevři nám! Odpoví vám: Neznám vás, nevím, odkud jste. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti…  bude tam pláč a skřípění zubů (Lk 13, 24-28)