Bolestná výzva kardinála Josepha Zena

Nezrazujte církev Pekingu!

Je to bolestná výzva kardinála Josepha Zena, emeritního biskupa Hong-Kongu v homilii v rámci zádušní mše za kněze Pietro Wei Hepinga, duchovního podzemní katolické církve (věrné Vatikánu), který byl nalezen mrtev. Je to jeden ze symbolů tragédie, která se stále více prohlubuje pro ty, kteří žijí v podzemní církvi, právě když rozhovory Svatého Stolce s Pekingem činí pokroky, ale za jakých podmínek?

Pater Pietro Wei Heping, kněz podzemního společenství, zemřel za záhadných okolností 6. listopadu 2015. Jeho mrtvé tělo bylo nalezeno v řece ve městě Taiyuan (Shanxi). Zprávy přicházejí se zpožděním. V Číně se zprávy o této smrti objevily teprve před několika dny. Úřady případ urychleně uzavřely: šlo o sebevraždu. Věrný kněz katolické církve spáchal sebevraždu? Rodiče neměli možnost zařídit pitvu. Pater Wei měl třicet let a byl vysvěcen na kněze v roce 2004. Byla to dynamická osobnost; velmi jasné úsilí o evangelizaci ho přivádělo často k cestám do různých čínských provincií. Byl na cestách i ve dnech, kdy přišel o život. Podle svědků, kteří ho znali, nechoval ani v nejmenším myšlenky na sebevraždu. Společnost „Spravedlnost a mír“, která zorganizovala mši za zesnulého, vydala brožuru „Poutník míru“. Je v ní také úvaha o vztazích mezi Čínou a Vatikánem: „Čas náleží Bohu“. Zesnulý odmítal spěchat s dohodou, pokud situace není dobře připravena.

Kardinál Zen vychází z této úvahy: Jak včera řekl: „Někdo by si mohl myslet, že využívám mše, abych si postěžoval. Ne, jsem přesvědčen, že pater Wei právě používá moje ústa. Tato slova slouží k tomu, aby nám dala poznat, jaký druh milosti si dnes vyprošujeme.“ Upřesnil, že „Svatý stolec není nevyhnutelně jen papež“. Odpověděl tak, jak uvádí misijní agentura Asia News v těch letech, kdy započal dialog mezi Pekingem a Vatikánem. Svatý stolec spíše mlčel o tragédiích a pronásledování církve v Číně, nejen o smrti otce Weie, ale také o věznění mons. Giacomo Su Zhimina a o odstraňování křížů a kostelů v Zhejiangu.

„Dialog je důležitý a nutný“, řekl kardinál Zen. „Buď jak buď, Svatý stolec je příliš optimistický vůči komunistickému režimu. Místo ve víru vkládá důvěru do diplomacie. Aby dosáhl dohody, zříká se jakékoliv linie. (…) Ustavičně volí kompromisy a dokonce zaprodání, jen aby se věci urovnaly. To však není to, co Bůh očekává od církve a vůbec to není v souladu s posláním, které Ježíš svěřil apoštolům.“

Tyto komentáře se týkají vývoje dialogu mezi Svatým stolcem a Pekingem, o kterém se Zen dověděl. Aniž by jmenoval diecézi, řekl emeritní biskup Hong-Kongu, že „oni (čínští komunisté) připravují realizaci velmi zlého plánu: žádají biskupy a věřící, aby se vzdali a přenechali volný prostor pro neschválené a exkomunikované biskupy. Toto je jako blesk z čistého nebe. A blíží se nesmírná zhouba pro církev“.

Kardinál Zen vyjádřil v roce 2016 na svém blogu všechny své výtky k dialogu Svatý stolec – Peking. „Naše tajné komunity pro vládu jakoby neexistovaly, ale ignoruje je v jednáních také Vatikán, aby vyhověl čínské straně? Aby zachránil situaci, opouští naše bratry a sestry? To však jsou zdravé údy církve. Jistě, i oni mají své problémy. Hlavně proto, že pro jejich diecéze nejsou biskupové: Brzy tam nastane zmatek. Není to sebevražda, zamlčet tajné komunity, aby to vládu nedráždilo?“

V odpovědi na kritiky, kterých se mu dostalo v roce 2016, napsal Zen další úvahy o porážce. O jakou porážku se jedná? „Je známo, že Čína je ateistický stát a vždy chce kontrolovat všechna náboženství. Nyní skupiny tzv. katolíků, jak tajných, tak oficiálních, jen s velkými obětmi zůstávají věrné církvi založené Ježíšem Kristem na apoštolech. A dnes se jim předkládá prohlášení, které pochází od samotné církevní autority, které jim říká, aby změnily směr. To, co bylo prohlášeno za nepřijatelné pro nauku a kázeň v církvi, to se nyní stává legitimním a normálním a všichni se mají podřídit vládě, která poroučí církvi, všichni mají poslouchat biskupy, kteří dosud byli pokládáni za nelegitimní a dokonce exkomunikované. Mýlili se tito ubozí „konfrontacionalisté“ po celá desetiletí?

A zakončil: „Bude to pro mne velká rána do srdce, neboť jako salesián mám velkou úctu k papeži (ano, máme trojí úctu: Nejsvětější Svátost, Maria a papež), ale je nemožné uposlechnout, v případě, že nás povzbuzuje, abychom se objali s patriotickým sdružením, které je zcela podřízeno ateistické vládě.“

Stefano Agni, Nuova Bussola Quotidiana, 13. 11. 2017