Bergogliova nesmyslná politika

Marcello Pera bývalý předseda italského senátu a přítel Benedikta XVI. v Il Mattino prohlásil:

Bergogliova migrační politika nemá ani racionální, ani biblické opodstatnění

MARCELLO PERA: Upřímně řečeno, tomuto papeži nerozumím. To co, říká, leží mimo racionální uvažování. Všem je zřejmé, že bezpodmínečné přijímání přistěhovalců není možné. Existuje kritický bod, který není možno překročit. Když papež tento bod nerespektuje, když trvá na masivním a absolutním přijímání, ptám se: Proč to říká? Jaký je skutečný smysl jeho slov?Proč postrádá i minimum realismu, ono minimum, které každý požaduje? Mohu na to dát jen jedinou odpověď: Papež dělá všechno, protože pohrdá Západem, a všechno zaměřuje k tomu, aby ho zničil, aby dosáhl tohoto cíle. Když nebereme v úvahu kritický práh, že mimo naši společnost nemůžeme přijmout kohokoliv, a tím méně mu zajistit minimální lidskou důstojnost, kterou jsme člověku dlužni, budeme brzy svědky opravdové invaze, která odplaví naše mravy, naši svobodu, která uvrhne naše křesťanství do krize. Jako reakce bude následovat válka. Jak to, že to nemůže pochopit? A na které straně budeme stát, když tato občanská válka jednou propukne?

IL MATTINO: Domníváte se, že to má něco společného s evangeliem, kterému učil Kristus?

MP: Absolutně ne. Naopak, jako to nemá nic společného s rozumným uvažováním, neexistuje ani zdůvodnění evangelia, které by mohlo vysvětlit to, co papež dělá. Je to papež, který ode dne svého nástupu provozuje jen politiku. Hledá rychlý potlesk, když se dělá generálním sekretářem OSN, podruhé hlavou státu nebo odborovým předákem. Jeho horizont je jihoamerický, je to peronistický justicialismus, který nemá nic společného se západní tradicí politických svobod na křesťanských základech. Papežovo křesťanství je zcela jiného druhu. Je to zcela politické křesťanství .

Je to papež, který se líbí určitému veřejnému mínění. Odráží jejich nálady a oni jsou ochotní mu tleskat, i když mluví samé banality.

Il Mattino 9. července 2017