»Bergoglio nenávidí Západ a chce ho zničit«

                                                                                       12.7.2017

Někdejší předseda italského senátu Marcello Pera vytýká Bergogliovi, že je papežem, který dělá jen politiku. Reaguje tím na Bergogliův rozhovor s Eugenio Scalfarim k jednání G20 v Hamburku. Bergoglio se v sobotu postavil proti požadavkům kontroly a omezení masové imigrace do Evropy.

Ve svém interview pro Il Mattino řekl významný vědec a teoretik Marcello Pera, že postoj papeže Františka je v rozporu s rozumem i s evangeliem:

»Zcela otevřeně musím říct, že tohoto papeže nechápu. To, co říká, se zcela vymyká zdravému rozumu. Je přece zřejmé, že bezpodmínečné přijímání všech není možné. Existuje kritický bod, který nelze překročit. Jestliže papež tento kritický bod nerespektuje a zastává se masového a totálního přílivu, musím se ptát: Proč to vůbec dělá? Je to skutečný smysl jeho slov? Jak to, že postrádá to minimum realismu, jaké je nutno požadovat od každého? Mám na to jen jednu odpověď: Protože nenávidí Západ a dělá všechno proto, aby ho zničil. Když někdo nebere v úvahu kritický práh, za kterým už nemůže společnost nikoho přijímat a zaručit přitom všem minimum lidské důstojnosti, budeme brzy svědky invaze, která odplaví naše mravy, naši svobodu a uvrhne křesťanství do krize. Následovat bude válka. Copak to papež nechápe? Na které straně bude stát, až tato občanská válka propukne?«

»S evangeliem to nemá absolutně nic společného. Nenajdete tam žádné zdůvodnění, o které by se mohl opírat. Je to papež, který ode dne svého nástupu vede jen svou politiku. Hledá rychlý aplaus a dělá ze sebe jednou generálního tajemníka OSN, podruhé hlavu státu nebo odborářského předáka. Jeho hlediska jsou jihoamerická, je to peronistický justicionalismus, který nemá se západními tradicemi a křesťanstvím nic společného. Křesťanství je zcela jiné povahy. Je to politické křesťanství. «

»Bergoglio ztělesňuje jihoamerické předsudky proti USA, proti trhu, svobodě a kapitalismu. Jeho resentimenty proti Trumpovi se staly nebezpečnou směsí.«

»Řekl bych, že druhý vatikánský koncil explodoval v celé své revoluční radikalitě. Církev dnes vedou zcela sebevražedné ideje. Zapomíná se, že koncil probíhal v době studentských nepokojů a sexuální revoluce, které způsobily zlom v životním stylu. Ve skutečnosti je sám koncil provokoval. Aggiornamentem církev velmi silně zesvětštěla. Vyvolala změny, které hrozily schizmatem. Pavel VI., který je podporoval, stal se nakonec jejich obětí. Oba další papežové si byli vědomi těchto důsledků a pokoušeli se je ovládnout. Snažili se znovu navázat na tradici. Udělali krok zpátky, ale nyní se to vymstilo: cílem se stala společnost a nikoliv spása, hierarchie je zaměřena na světské město a nikoliv na Město Boží, na něž poukazuje sv. Augustin. Ideálem se stala bez výjimky lidská práva, a ta jsou dnes pro církev hlavním kompasem. Pro práva Boží a tradici nezbylo místa. Bergoglio se od nich cítí zřejmě zcela osvobozen, a podle toho si také vede.«

Marcello Pera byl předsedou italského senátu 2001-2006. V senátu zasedal 1996 – 2013. Jako univerzitní profesor uveřejnil spolu s kardinálem Ratzingerem rozhovor Bez kořenů. Relativismus a krize západní kultury. S Benediktem XVI. sdílel přesvědčení, že relativismus je nebezpečným ohrožením pro dnešní společnost a evropskou identitu.

Katholisches