Apologie jízdy na červenou

Včera časně ráno jsem potřeboval rychle dorazit na místo schůzky. Měl jsem zpoždění a hned na semaforu vedle domu svítila červená. Znám ten semafor velmi dobře, je tu zbytečný, protože křižovatka je dokonale přehledná a je tu slabý provoz. A tak jako obvykle ráno i tuto sobotu zde nebyl žádný ruch, vjel jsem pomalu až na stop-čáru, rozhlédl se, nic nejelo, a tak rychle projíždím. Bohužel sto metrů za semaforem byla hlídka: řidičský průkaz, technický průkaz, blok s body!

Pokusil jsem se s policistou debatovat: ano, jel jsem na červenou, je to vážný přestupek: ale já ten semafor dobře znám, dříve než jsem vjel, jsem se pozorně podíval, a pak jsem rychle projel, protože jsem nutně potřeboval na schůzku, na kterou se nesmím opozdit.

„Ale vy jste porušil předpis, který znáte a vědomě jste ho překročil – odpověděl policista – vaše motivace mě nezajímají: máme tu objektivní fakt a u toho zůstaneme.“

„Máte pravdu, ale nemůžete mě posuzovat stejným způsobem jako někoho, kdo vjede 100 km rychlostí a ani se nezastaví: platit stejnou pokutu, ztratit stejné body za různé situace, to není spravedlivé.

Policista mě pozorně poslouchal a já jsem doufal. že ho moje logika nahlodala. Zamyslel se a řekl: „Milý pane, já ukládám pokuty nikoli proto, abych soudil vaše úmysly nebo způsob, jaký projíždíte, ale prostě proto, že jste to provedl. Podívejte, sloužím už mnoho let a znám důvody těchto přestupků, je jich velmi mnoho, jsou polehčující nebo přitěžující, ale představte si, co by se dělo, kdybychom připustili, že v některých případech (kdo to posoudí?), je možno projet na červenou? Nastal by chaos, stalo by se nemožné zvládnout dopravu, a byl by to podnět pro každého, kdo nechce dbát na pořádek a ohrožuje tak bezpečnost všech.“

Ale v tomto bodě jsem dostal náhlé osvícení. Před dvěma dny jsem totiž četl apoštolskou exhortaci Amoris laetitia a především komentáře mnoha teologů, a ti všichni stáli teď za mnou. A tak vysvětluji policistovi: „Podívejte se: vaše teorie je abstraktní a ideologická, protože posuzujete pouze objektivní normu a o té já nediskutuji, ale neberete v úvahu jednotlivé osoby, které projíždějí na červenou: jejich starosti, jejich úzkosti, které je nutí, aby porušili předpis, nezvažujete jejich úsilí, s jakým se snaží, aby někomu nezpůsobili škodu, tedy faktické podmínky, ve kterých dělají to maximum, co mohou udělat, i když by bylo ideální počkat na zelenou.“

Vidím, že poněkud váhá, proto sahám k dalšímu úderu: „Jedna věc je uznat, že došlo k objektivnímu porušení, a druhou je osobní přičitatelnost. Máme-li být upřímní, myslím, že mi nejen nemáte dávat pokutu, ale měl byste ocenit, jakým způsobem jsem projel na červenou. Zákon, který ukládá čekat na zelenou tady nepřichází v úvahu. Podívejte se“ , a ukážu mu noviny, které mám s sebou. „Neříkám to jenom já, tady jsou odborníci: Pater Spadaro v Civiltà Cattolica, prior Enzo Bianchi, Familia Cristiana, Avvenire… To říkají oni. ale je jasné: dopravu sotva zlepší ustavičné ukládání pokut těm, kteří jedou na červenou…“

Už jsem myslel, že kapituluje, ale asi jsem špatně interpretoval jeho výrazy. Výsledek: pokuta, trestné body a hlášení pro urážku veřejného činitele. Nechápu, proč, ale asi byl absolutně přesvědčen, že ho chci tahat za nos…

Riccardo Cascioli Nuova Bussola Quotidiana