Agenda 2030

Očekávání říjnové synody poněkud zastínilo bezprostředně předcházející zářijové události, ačkoliv šlo o záležitosti celosvětového významu: přijetí Agendy OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030, pojmenované také Post-2015-Agenda – seznam „cílů udržitelného rozvoje na dalších 15 let“.

Tyto cíle by měly dosáhnout především vymýcení chudoby a zlepšení životního prostředí. Je příznačné, že s velkým pochopením se tyto cíle setkaly především u Ústředního výboru německých katolíků (ZdK), který je pokládá za rozhodující dokument pro budoucnost celé planety.

Co se mu na tomto plánu líbí? Všeobecný blahobyt, překonání chudoby, ochrana prostředí a klimatu…. To je všechno?

K těmto cílům a cestám je však třeba také započítat rafinovaně zašifrovaná opatření jako „široký přístup ke službám reproduktivního zdraví,“ „reproduktivní práva“, stručně a jasně řečeno: potraty, antikoncepci, umělé oplodňování, sexuální výchovu od nejmenších dětí počínaje a další bioetické tragédie.

K jejich důslednému sledování bylo u OSN vytvořeno zvláštní oddělení „UN Women“, jehož exekutivní ředitelkou je Jihoafričanka Phumzile Mlambo-Ngcuka, zapřisáhlá zastánkyně potratů. Podle Post-2015-Agendy „všechny země, které zakazují potraty, mají být vyloučeny z veškerého financování OSN, a to i v případě jakýchkoliv přírodních a jiných katastrof“.

OSN sdělila Vatikánu: Agendu je třeba přijmout celou, nebo nic.

Funkcionáři OSN sdělili arcibiskupovi Bernardito Auzovi: „Je nepřijatelné říct Ano k celému programu a současně se distancovat od bodů, které jsou pro katolíky nepřijatelné“.

Když Vatikán Horstu Köhlerovi, členu komitétu pro Post-2015-Agendu, předal dokument, ve kterém zdůrazňuje, že »sexuální identita je biologická záležitost, a proto muž je muž a žena žena; potrat nemůže být pokládán za součást sexuálního a reproduktivního zdraví«, OSN odpověděla na obě námitky lapidárním konstatováním, že není vhodné věc znovu rozvíjet, jinými slovy: otázka je uzavřena. Buď se přijímá balík celý, nebo nic.

V této souvislosti prohlásil kardinál Sarah: „Je naprosto chybné, jestliže církev používá slova, která používají zástupci OSN. My máme svůj vlastní slovník na vyjádření toho, čemu věříme“.

Od nástupu papeže Františka jsou v církvi ještě další jiné síly. Patří k nim kancléř Marcelo Sanches Sorondo, který již 5. srpna vyjádřil v L´Osservatore Romano v souvislosti s řečí papeže v OSN zcela jasný souhlas se 17 cíli Post-2015-Agendy, ovšem přitom takticky zamlčel ty části, které jsou s naukou církve neslučitelné.

Již 28. dubna přijala Papežská akademie pro sociální vědy s poctami generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona, který je nejvýše postaveným oficiálním zastáncem potratů. Kancléř Papežské akademie Sorondo a její předsedkyně Margaret Archerová rozvojové plány OSN přijali a dokonce tvrdili, že Post-2015-Agenda je za určitých podmínek s církevní naukou konformní, a převzali navíc slovník používaný u potratové lobby, který byl dosud z dobrých důvodů ve Vatikánu odmítán. Pojmy jako „plánování rodiny“a „sexuální a reproduktivní zdraví“ byly nyní prohlášeny za otázku, kterou si zvažuje každý sám. (Pro Soronda je otázka klimatu přednější než potraty, ty jsou prý též důsledkem oteplování. Až se klima vyřeší, budou mizet i potraty (!)).

Skutečnost je taková, že katolické svazy a spolky v Německu, Rakousku a Švýcarsku už dlouho k potratům mlčí a sklouzávají k jejich akceptaci. Annelies Vilim, šéfka střešní organizace AG Globale Verantwortung komentovala Post-2015- Agendu slovy: „Toto rozhodnutí je více než důležitým krokem ke skutečně globální společnosti“.

Německá církev má převzít v této věci celosvětové politické aranžmá. Příležitostně může poukázat na problém nenarozených, jak to dělá i František, ale k potratům je třeba mlčet. Stejně tak svobodu rozhodování ženy o životě nenarozeného dítěte není dovoleno zpochybňovat.

Vystoupení papeže Františka v OSN 29. září 2015 bylo ve světě interpretováno jako faktické přijetí všech „cílů“ OSN, jinými slovy jako kapitulace církve před světem. Když pak pronikly na veřejnost zprávy, že papež přijal na nunciatuře ve Washingtonu americkou úřednici, křesťanku Kim Davis, stíhanou, protože odmítla potvrdit „sňatek“ homosexuálního páru, vznikl z toho poprask. Homo-lobby požadovala postih nuncia, který nese vinu na jejím setkání s papežem, spílalo Davisové, že kazí dobrý dojem, který papež zanechal v OSN, a Vatikán se dvakrát od celé záležitosti různými vytáčkami zcela distancoval. Bergoglio sice během letu do New Yorku mluvil o právu jednat podle svědomí, ale dále po propuknutí aféry už k této věci neřekl ani slovo a nechal křesťanku jednající fakticky podle svědomí na holičkách.

Pramen: Katholisches.info

N.B. Neprojevil se Bergoglio ve srovnání se důslednou věřící ženou jako populista, který v podstatě zbaběle nechává stranou svého Pána i své poslání? Z jeho vystoupení v OSN mělo být všem jasno, že katolická církev rozhodně odmítá tu část „balíku“, která je v naprostém rozporu s přirozeným i Božím zákonem a základními mravními principy, které platí ve všech dobách a pro všechno lidstvo. Za takové vystupování Kristova náměstka, které znamená kapitulaci a podřízenost knížeti tohoto světa, se každý katolík může jen z hloubi duše stydět.