Adorace papeže Františka

Papež v kryptě milánského dómu před Nejsvětější svátostí

Trpké konstatování Antonia Socciho.

Papež při pastorační návštěvě v Miláně vstoupí do dómu (z vlastního podnětu) a navštíví Nejsvětější Svátost. Nepoklekne, jen sedí na pěkném křesle odvrácen od ostatních prelátů, kteří stojí…

Antonio Socci

Potud Socci. K tomu připojujeme několik smutných úvah:

Papež navštěvuje Nejsvětější Svátost nikoliv u hlavního oltáře (byla by dobrá a správná příležitost dát na chvíli najevo úctu vzdávanou Bohu), ale v kryptě, jakoby šlo o soukromou záležitost učiněnou ve skrytu a spěchu.

Klekátko nebylo ani k dispozici. To znamená, že ceremoniář dostal pokyn, aby je ani nechystal. Nejen že papež klekátko nechce použít, ale vůbec nechce, aby zde bylo.

Kromě toho, někteří si toho snad ani nevšimnou, ale František před Nejsvětější svátostí ani nesejme solideo (čepička se tak nazývá právě proto, že se snímá jen před svátostným Bohem)

Držení těla a nesepjaté ruce jsou v protikladu k očekávané dispozici prosebníka při adoraci Nejsvětější Svátosti. Kdoví, na co myslí… Podle mne půjde jen o povinnost zastavit se v kryptě. Je to nápadné z apatického vzezření tváře. Zdá se, že přítomnost Boha ve svátosti ignoruje.

Závěr: Papež František nechce vzdávat bohopoctu Pánu Bohu (vyhrazenou právě jen jemu). Že neklečí, budiž (říkají, že chudák trpí…). Ale nemůže zůstat stát? Ani složit ruce? Ne, podle mne nemá víru.

Uvidíme na Zelený čtvrtek!!! Ah, počkáme si na Zelený čtvrtek…

Říkají mi, že tohoto papeže mám milovat a respektovat. Nejsem schopen ho milovat a respektuji ho s velkou námahou.

Je to papež podle práva (i když…), ale nikoliv podle výkonu služby (posvěcování a vyučování). Snad je papežem jen pro panování (pro postihování františkánů, odvolávání pravověrných biskupů, pro protekci kněží sodomitů a preferování kněží dělníků).

Křesťanská láska je záslužná, jen když je prokazována z lásky ke Kristu. Bez Krista je taková láska bezduchý sociální servis.

Roberto …. Messa in Latino