A Ježíš? Nikde ani zmínka

Drahý Otče Bergoglio (jak se vám líbí být nazýván), den co den hledám přepečlivě – ve vašich četných projevech – něco pěkného, jasného, nikoliv dvojznačného, co je možno zhodnotit a uplatnit. A takřka denně jsem zklamán.

Právě jsem shlédl vaše měsíční video pro světovou síť modlitby. Bylo věnována mladým. Nikde ani jedna zmínka jména Ježíš. Nikdy, ani omylem, ani jako příklad velkého člověka.

Ovšem vyzýváte mladé lidi, aby se MOBILIZOVALI PRO VELKÉ VĚCI SVĚTA. Neměl by papež volat mladé, aby se zapojili do spolupráce na VELKÉ VĚCI BOŽÍ pro SPÁSU DUŠÍ a pro SPÁSU LIDSTVA?

Neměl by Kristus znamenat „drahocennou perlu“, kterou je třeba hledat a objevit pro rozkvět vlastního života?

Není snad spása duší nejvyšším zákonem církve? Ježíš řekl: Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale zahubí sám sebe? (Lk9, 25). Nenarodili jsme se právě proto, abychom potkali a poznali Jeho, naši spásu? Není On smyslem našeho života?

V těchto letech velkého odpadlictví, kdy se zdá, že semeno křesťanské víry bylo z této země vymeteno, můžeme nečinně přihlížet a nevolat mládež, aby následovala Krista a vydávala o něm odvážné svědectví?

O Něm, a nikoliv o záležitostech světa. Nepostavil Ježíš právě sama sebe proti tomuto Světu?

Ježíš řekl: Toto jsem k vám mluvil, byste měli pokoj. Ve světě budete mít soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. Vy naopak mobilizujte mládež pro velké věci tohoto světa.

Toto jsou slova, jimiž se papež Bergoglio obrací k mládeži:

Vím, že vy mladí nechcete žít v iluzi svobody, která se nechává vláčet okamžitými módami, které míří vzhůru. Je to tak, nebo se mýlím? Nedovolte, aby jiní byli protagonisty změny. Vy mladí jste těmi, kteří mají budoucnost. Žádám vás, abyste byli staviteli světa, abyste se dali do práce za lepší svět. Je to výzva. Ano, je to výzva. Modlete se za mne a za mladé, aby uměli velkodušně odpovědět na své povolání a mobilizovali se pro velké věci tohoto světa.

Stavíte do jedné řady hromadu banalit „politically correct, je to mládežnická rétorika bez obsahu, a když, tak jen obsahu tohoto světa. Protože vůbec nehlásáte to podstatné: Ježíše Krista a spásu.

Antonio Socci