Zemřela velká žena, která zachránila 22 tisíc dětí a matek

                                                                           18.8.2019

Zemřela Paola Bonzi, velká žena, která zachránila 22 tisíc dětí a matek. Nicméně „humanitární“ média a Bergoglio oslavují Bonino…

Média oslavují stovkou článků Carolu Rackete, jako filantropku zasloužilou o lidstvo a navrhla ji Nobelovu cenu, ale zcela pominula skutečnost, že v těchto hodinách odešla Paola Bonzi. A co víc, ani se neví, kdo to byl.

Není divu, protože tato pokorná a srdečná žena, která jako dvacetiletá pozbyla zrak, za 35 let zachránila tisíce lidských životů dětí dosud nenarozených (a jejich matky) a neúčastnila se politických bitev, které se tak líbí chvalořečníkům.

Paola Bonzi věnovala celý svůj život těm nejvíce opomíjeným. Neúnavně od roku 1984 až dosud pomáhala 22 702 matkám v tísni chystajících se k potratu (nebo v pokušení potratu) překonat problémy a přivést dítě na svět. Díky jejímu Centru pomoci k životu na klinice Mangiagali v Miláně se mohlo narodit 22 702 dětí, z nichž některým je dnes 30.

Udělala z CPŽ dům, kde přijímala s láskou všechny z nejrůznějších důvodů opuštěné a nerozhodné dívky, aby dále pokračovaly v těhotenství. Nacházely zde mateřskou náruč, trpělivé vyslechnutí svých příběhů, někdy otřesných, její pochopení, cit a neúnavnou pomoc; ženu, která nabízela lidskou pohostinnost i ekonomickou podporu. A to dokázalo tyto ženy přesvědčit, aby se rozhodly, že přivedou na svět dítě, které nosily ve svém lůně.

Toužila z celého srdce „předat maminkám úsměv“ a světu darovat úsměv tolika dětí. Pro ni, která neměla zrak, to bylo světlo.

»Víš, vysvětlovala mi, já jsem nikdy nepoznala maminku, která by litovala, že nepotratila«. Milán se rozhodl za nesmírnost jejího mlčenlivého díla věnovat jí r. 2013 „zlatého Ambrůžka“, což je nejprestižnější milánské občanské vyznamenání.

Ale zbytek Itálie o tom pramálo ví. Postava, jakou je ona, je nestravitelná i pro bergogliovskou církev. Bergoglio označil v únoru 2016 za velké Italy dneška Bonino a Napolitana, rozhodně ne Paolu Bonzi. Bonino přijal několikrát ve Vatikánu a tisk psal v listopadu 2016: papež přijal svou přítelkyni Emmu Bonino.

Paolu Bonzi naopak přijal Jan Pavel II. a udělil jí požehnání.

Její Centrum na pomoc životu bylo inspirací pro učitelský úřad církve. Bergoglio nepředstavuje jako vzory světce, ale mediální hvězdy, které okuřuje současný establishment. Bergoglio vychvaluje ženy jako je Ursula von Leyen a za příklad staví Gretu Thunbergovou. V jeho předlouhém dvoustránkovém interview pro Stampa nejen chyběla jména světců, ale nevzpomněl zde ani na Ježíše Krista ani na Boha.

Všechno je politika. Vyzvedává globalizaci a vedení EU, očerňuje národy, které chtějí zůstat svobodné a horuje pro imigraci. Je otevřen jen pro migranty, nikoliv pro lidské bytosti, které přicházejí z mateřského lůna. To má být „druhý Kristus“, který zval děti k sobě.

Paola Bonzi s několika dobrovolníky věnovala svůj život přijímání a obraně maličkých, těch opravdových „posledních“ na světě, a matkám, které je nosily v lůně. Byla skutečným svědkem lidské důstojnosti a posvátnosti lidského života.

Antonio Socci, Libero