Výročí mučednické smrti Marcantonia Bragadina

Existuje mnoho historických postav, které čekají na pozdvižení na oltář, protože byly zabity z nenávisti k víře a křesťanské civilizaci: Simon z Montfortu (1170-1218), oběť albigenských kacířů; skotská královna Maria Stuartovna, zabitá v roce 1587 Alžbětou I. Tudorovnou; francouzští králové Ludvík XVI. a Marie Antoinetta, gilotinovaní v roce 1793 jakobíny, a v neposlední řadě Marcantonio Bragadin, hrdinský obránce Famagusty, který byl zaživa stažen z kůže Turky v roce 1571.

Letos je 450. výročí vítězství z Lepanta, ale také oběti Marcantonia Bragadina. Tragickou smrt benátského patricije zapsal do historie očitý svědek Nestore Martinengo (1547-1598), který v roce 1572 předložil vládě Benátské republiky slavnou zprávu o obléhání a dobytí Famagusty.

Každý, kdo si přeje zasadit tuto událost do jejího náboženského a politického kontextu, ji bude moci lépe poznat v knize, kterou jsem věnoval Piovi V. – Příběh svatého papeže, kterou letos vydalo nakladatelství Lindau.

Všechno to začalo v noci mezi 13. a 14. zářím 1569, kdy Benátkami otřásla ohromná rána. Gigantický sklad muničního arzenálu vybuchl. Senát republiky přisoudil odpovědnost sabotérům najatým Josefem Nassím, bohatým Židem portugalského původu, zapřisáhlým nepřítelem Benátské republiky, který žil v Konstantinopoli a tlačil na sultána Selima II., aby dobyl všechny ostrovy v Egejském moři. Selim II. (1524-1574), který následoval svého otce Sulejmana Velkolepého jako hlava Osmanské říše, se rozhodl prolomit mír uzavřený v roce 1540 s Benátkami a domáhat se údajných práv na ostrov Kypr, benátskou kolonii velkého strategického významu; představovala s Maltou jedinou křesťanskou enklávu v moři, kterému dominují Turci. Úřady Benátské republiky stály před dilematem: opustit ostrov Kypr, nebo napadnout osmanskou mocnost a zříci se politiky smíření vůči Turkům, kterou v posledních desetiletích zastávala „Serenissima“. 28. března 1570 poslal Selim jednoho ze svých velvyslanců do Benátek, aby doručil ultimátum: postoupit ostrov Kypr, nebo přijmout válku. Rozhovor mezi tureckým vyslancem a dóžetem Pietro Loredanem trval několik minut. „Republika se bude bránit s důvěrou v Boží pomoc a v sílu svých zbraní,“ prohlásil starý dože. Na Velikonoční pondělí v bazilice San Marco dostal bojový prapor kapitán generála námořní flotily Serenissima Girolamo Zane. Benátky se připravovaly na válku.

Papež Pius V. (1566–1572), který vládl čtyři roky, se radoval ze zprávy: válka by byla skvělou příležitostí k dosažení cíle, který si stanovil od začátku svého pontifikátu: zřízení „Svaté ligy“ křesťanských knížat proti pohanskému nepříteli katolické víry. Byl přesvědčen, že v sázce není jen zájem Benátek, ale celého křesťanství. Mezitím, 3. července 1570, vojska Lala Mustafà Pascià (asi 1500-1580), vyslaná Selimem II. přistála na Kypru a oblehla Nikósii, hlavní město ostrova. Benátská posádka postavila 6000 mužů proti více než 100 000 Osmanům, vybavených 1 500 děly a podporovaným asi 150 loděmi, což blokovalo příliv zásob a posil. I přes urputnou obranu Nikósie padla po dvouměsíčním obléhání, posádka byla zmasakrována, více než dva tisíce obyvatel zajato a prodáno jako otroci. Famagusta, hlavní pevnost ostrova, však zůstala pod kontrolou Benátčanů.

Bragadin nyní počítal pouze s příchodem křesťanské pomoci, ale Mustafà, který se obával další katastrofální porážky, poté, co ji utrpěl na Maltě před pěti lety, požádal o další posily a jeho armáda dosáhla 250 000 mužů, proti něco přes 2 000 benátských bojovníků. Po jedenácti měsících hrdinského odporu donutilo nepřetržité bombardování a nedostatek jídla a munice Bragadina dne 1. srpna 1571, aby nařídil kapitulaci Famagusty. Lalà Mustafà podepsaným dokumentem slíbil, že pozůstalým umožní opustit ostrov a nalodit se na své lodě, „na dotek bubnu, s rozloženými transparenty, dělostřelectvem, zbraněmi a zavazadly, manželkami a dětmi“, ale byla to neslavná zrada. Dne 2. srpna se Bragadin v doprovodu Astorre Baglioniho představil ve stanu Lalà Mustafy, aby mu dal klíče od města, ale oběma benátským velitelům se dostalo urážek a byli zatčeni. Astorre Baglioni a další zástupci benátské delegace byli na místě sťati, zatímco Bragadina čekal mnohem horší osud; uřízli mu uši i nos a byl dvanáct dní zavřen v kleci pod pálícím sluncem, s velmi malou trochou vody a jídla. Čtvrtý den mu Turci nabídli svobodu, pokud by konvertoval k islámu, ale Bragadin pohrdavě odmítl.

17. srpna 1571 byl benátský velitel pověšen na stožár své lodi a zmasakrován více než stovkou ran, poté byl nucen nést velký koš plný kamenů a písku ulicemi Famagusty, dokud se nezhroutil. Poté byl přiveden zpět na hlavní náměstí města a připoután ke sloupu a zde mu janovský odpadlík nasadil nůž na levé rameno a začal ho zaživa stahovat z kůže. Benátský velitel snášel mučednickou smrt s hrdinskou odvahou, pokračoval v recitaci Miserere a vzývání Kristova jména, a poté, co mu stáhli kůži z trupu a paží, zvolal: „In manus tuas Domine commendo spirituum meum“ a skonal. Bragadinovo tělo bylo poté rozčtvrceno a jeho kůže, vycpaná slámou a bavlnou, přikrytá oděvy a odznaky velení, byla nesena v děsivém průvodu ulicemi Famagusty a poté zavěšena na lano lodi, která jej spolu s hlavami křesťanských vůdců přivezla do Istanbulu jako trofej.

Křesťanská reakce na masakr ve Famagustě proběhla 7. října 1571 ve vodách u Lepanta, kde byla zničena turecká flotila. Kůže Marcantonia Bragadina, ukradená v roce 1580 z istanbulského arzenálu, byla přivezena do Benátek a je uctívána jako relikvie v kostele SS. Jana a Pavla, v zadní části pomníku benátského hrdiny.

Marcantonio Bragadin si zaslouží být zařazen mezi blahoslavené 5. nebe, ráje, které Dante popsal v Božské komedii, a být připomínán po boku velkých bojovníků za víru posledních století, od Vendéských po Cristeros. Jednoho dne jej Církev, doufejme, kanonizuje jako mučedníka.

Roberto de Mattei, Corrispondenza Romana