Viganò nechť nám pomůže odhalit, co přimělo BXVI k demisi

Drazí přátelé i nepřátelé Stilum Curiae, mons Ics četl rozhovor mons. Viganò a Radio Spada a poslal nám tuto úvahu, kterou pokládáme za velmi zajímavou, protože se týká ohniska diskuze o rohodujícím bodu: odchodu Benedikta XVI. , gesta, které vzrušilo církev i svět a dodnes prožíváme jeho důsledky. Dobré počtení.

Mons. Ics: Viganò nechť nám pomůže odhalit,

co přimělo BXVI k demisi

Sdílím ducha a obsah rozhovoru s Mons. Viganò, který by neměl být přehlížen; tento rozhovor se musí stát projektem vyšetřování závěrečných událostí z února 2013. Proto ještě jednou děkuji S.E.R. Mons. Viganò za jeho odvahu a odhodlání. Pokud dnes ještě máme příležitost uvažovat a hovořit o tom, co se stalo 11. února 2013, je to prakticky jen díky mons. Viganò, který „udržuje“ světlo pro pohled na událost, která změnila svět před osmi lety, jejíž skutečné důvody navíc nikdy nebyly uvedeny nebo skutečně vyšetřovány, chtěly by být pohřbeny nebo smazány.

Je jasné proč. S rezignací papeže Ratzingera se celá katolická církev vzdala morální autority ve světě. Ratzingerovým odřeknutím se zhroutil celý svět. V tomto rozhovoru se zdá, že si Viganò vybral svou další misi: touhu chtít vědět a vysvětlit, co se stalo a proč… V tomto rozhovoru se tedy dotkneme dvou témat, která jsou klíčem k pochopení toho, co se stalo.

Za prvé – role jeho tajemníka a Státního tajemníka.

Za druhé – k čemu to bylo a k jakým závěrům dospěla Herranzova komise. [qui ]

Udělal bych dvě úvahy. První. Nevěřím, že pocit „Stockholmského syndromu“ byl vůči Bertonovi a Gänsweinovi stejný. Až do vydání dokumentů, které vedly k Vatileaks, byl Gänswein věrným a oddaným služebníkem Benedikta; bezprostředně poté se vše změnilo o 180 stupňů. A od té chvíle se také změnil jeho postoj k těm, kteří prokázali, že jsou schopni ovládat i papeže. Viganò chápe, co tím myslím.

Druhá úvaha: Herranzova komise. Jsem si jistý, že kadinál Herranz je svatý muž a při práci, kterou odvedl, byl velmi opatrný, ale praktický výsledek byl irelevantní. Proč? Skutečným a jediným výsledkem jednoroční práce komise bylo Ratzingerovo rozhodnutí rezignovat bez vysvětlení. Děláme si legraci? Zůstává zpráva Herranze, která vedla papeže k rezignaci a změně světa, tajná? Určitě říkáte, bylo by to rušivé, stejně jako poslední fatimské tajemství, dát to najevo. (Pamatujete si, kdo to popřel v televizi v Porta a Porta?) Komise musela vyšetřit vydání dokumentů, odpovědné osoby, mocenské skupiny v kurii, konkrétní dobře identifikované postavy a jejich činy a záměry atd. V praxi musela Benediktovi vysvětlit, kdo jsou nepřátelé uvnitř, jak operují a s jakými vnějšími spojeními.

Mons. Viganò a někteří požádali o svědectví, ale někteří byli ignorováni, jiné to odradilo. Znám velmi důležitou postavu, která má v této souvislosti mimořádně významnou roli a která požádala o výslech; dokonce mu bylo řečeno, aby připravil dokumentaci, ale výslech nikdy neproběhl. Ve skutečnosti bylo „domácímu“ tisku řečeno, že byl vyslýchán, ale neposkytl žádné relevantní informace. Domnívám se, že to, co se stalo v období 2011–2013, dosud nebylo vysvětleno a nikdy nebude, pokud by i Mons. Viganò od toho upustil. Rozumíte tomu, proč byl Viganò tak znevažován a zastrašován? Protože je obava, že bude čelit – doufám, že brzy – tématu Ratzingerovy „abdikace“, a nakonec získá vysvětlení. Z tohoto důvodu jsou činěny pokusy o zbavení jeho důvěryhodnosti. Pokud někdo stále věří, že je důležité vědět, proč Benedikt XVI. rezignoval, je zásadní, opakuji, zásadní vědět, co bylo vysvětleno papeži na třetím a posledním setkání s Herranzovou komisí, které se pravděpodobně konalo mezi 6. a 10. únorem 2013.

„Vynucený“ příběh, že Ratzinger rezignoval z vyčerpání, je neudržitelný. Díky Msgr. Viganò, stále tu o tom mluvíme, musíme o tom mluvit, chceme o tom mluvit. To, co se stalo 11. února 2013, nezměnilo jen církev, pomohlo to změnit celý svět. Je také jisté, že pokud je papežem Bergoglio, zůstane slavná skříňka, kterou mu Benedikt dal, zavřená v zapečetěném skladu; možná to již bylo cenzurováno, aby to nikdy nevrhlo světlo na události, které změnily pontifikát, církev a celý katolický svět, ale ve prospěch samotných nepřátel církve. Ale pokud Mons. Viganò neztrácí odvahu a odhodlání, možná budeme schopni pochopit mnoho dalších současných záhad po únoru 2013. Pro dobro církve a celého světa.

(Mons. ICS – Zdroj: Stilum Curiae – Fonte)