Vatikán zrušil liturgickou památku Přenesení SVatého Domku

1. listopadu byl vyhlášen Jubilejní loretánský rok k oslavě stého výročí prohlášení Panny Marie Loretánské jako patronky aviatiky. Tento patronát vyhlásil Benedikt XV. 24. března 1920 paralelně s dalšími důležitými dekrety, které autorizovaly slavení ZÁZRAČNÉHO PŘENESENÍ SVATÉHO DOMKU NAZARETSKÉHO.

Tento svátek je dokumentován na místní úrovni a byl slaven od XIV. století, kdy Svatý Domek přibyl do Loreta, jak bylo oficiálně zaneseno do Římského martyrologia podle dekretu Klementa IX. Ten v roce 1669 výslovně schválil také čtení o „zázračném přenesení“ Svatého Domku skrze anděly a příslušný mešní text.

Když v prvních letech 20. století francouzský kanovník Ullise Chévallier zázrak popřel, vyvolal velký skandál a církev stáhla z kalendáře zmínku o zázračném přenesení Domku, dokud celou záležitost neprošetří vědecká komise. Této práce se účastnilo na 50 vědců z celého světa a odsoudilo lži Chévaliera. Svátek byl v Loretu celou dobu slaven.

Benedikt XV. odvolal Chévaliera z Kolegia obránců Domku a dříve než prohlásil Madonu Loretánskou za patronku aviace, dal v Kongregaci posvátných obřadů 16. dubna 1916 schválit fakultativní památku „Zázračného přenesení“. Památka se slavila nikoliv jen pod titulem Panny Marie Loretánské, nýbrž výslovně jako památka Zázračného přenesení Svatého Domku“. Byl to jediný případ, kdy liturgická památka se týkala výslovně zázračné události, tedy nikoliv pouze Panny Marie.

Po nejnovějším dekretu bude památka slavena jen pod titulem Panny Marie, podobně jako na jiných místech (P. M. Karmelská, Ustavičné Pomoci apod.). Dekret de facto anuluje to, co po sedm staletí zastávali papežové.

Když čteme tento dekret, který podepsal kardinál Sarah, nenajdeme zde zmínku o Svatém Domku, mluví se zde pouze o svatyni a zbožné památce, nikoliv o historickém faktu přenesení tří zdí loretánské svatyně. Dekret prohlašuje se zpětnou platností, že všechny milosti, které zde byly získány, se připisují pouze obrazu zde uctívanému, nikoliv této relikvii jako takové. Dekret od základu změnil charakter památky na pouhou zbožnou mariánskou připomínku.

Udivuje skutečnost, že jde o dekret kardinála Saraha: učinil tak z neznalosti, nebo bona fide? Neseznámil se s předchozími dekrety? Neuvědomuje si, že je tím všechny zneuznává? Tato kampaň proti zázraku začala r. 1984 knihou Giuseppe Santarelliho, ředitele Congregazione Universale della Santa Casa, který se dohadoval, že šlo pouze o „lidský transport“, a to pouze „několika kamenů“, a popřel tak celistvost objektu, který se v Loretu nachází.

Zbývá jen naděje, že se najde nový Benedikt XV., který odvolá toto absurdum a obnoví legitimní památku Zázračného přenesení, a nikoli pouze památku Loretánské Panny.

Giorgio Nicolini, Chiesa e post concilio