Unikátní oltář Krista Krále

                                                                         22.11.2015

Každého nově příchozího do ostravské katedrály Božského Spasitele upoutají nejdříve ze všeho nejvíce dvě neobvyklé velké červené desky v presbytáři. Bude to znít neuvěřitelně, ale tyto dvě desky jsou ve skutečnosti 60 let staré provizorium a představují spolu s původním oltářem torzo velkolepého záměru.

V presbytáři trojlodního chrámu stál původně ciboriový baldachýnový oltář. V polovině padesátých let minulého století byl tento oltář odstraněn a měl být nahrazen novým moderním oltářem neobvyklé koncepce, v níž ovšem  „ciborium“ nemělo chybět.

Schody a vlastní oltářní stůl z bílého bulharského mramoru spolu s horní zlatou výzdobou vytvářely totiž profil velikého ciboria, jehož středem byl vznešený pozlacený svatostánek a nad ním trůn se zlatým baldachýnem. pro Božského Spasitele (Trůn s baldachýnem je přístupný zezadu, odkud se vystavovala monstrance k adoraci.) „Kupu“ oltářního „ciboria“ měly tvořit ze dřeva vyřezávané pozlacené plastiky představující na jedné straně výjevy stěžejních událostí ze života Spasitele a na druhé straně jejich starozákonní předobrazy. Do doby, než by toto náročné dílo bylo dohotoveno, byla křídla nahrazena pouze namalovanými obrazy. Tak vznikly ony „červené desky“.

Toto „ciborium“ nemělo postrádat ani „velum“. To mělo být zhotoveno z bílé kůže a zavěšeno shora nad oltářem. Král králů jemuž je chrám zasvěcen, měl reálně osobně trvale trůnit v jeho centru.

Tento projekt narazil záhy na překážky. Nejdříve to byl komunistický režim, který chtěl záměr zmařit a nechtěl povolit dovoz bulharského mramoru. Ale bulharští dělníci se postavili za svou práci s takovou dělnickou rozhodností, že i  „strana“ musela ustoupit.

Pak však přišla druhá nečekaně daleko závažnější překážka: 2. vatikánský koncil a jeho liturgická reforma. Přes tuto překážku se už projekt neobyčejného uměleckého holdu Kristu Králi nedostal. Mramorové schodiště bylo rozšířeno a před původní oltář, který se stal pouhou kulisou, byl  postaven jiný.

Nedokončené torso unikátního zlatého ciboria s trůnem postoupil Pán nebes a země člověku.

                                                                                                                           -lš-