Světové zednářství a jeho cíle v Evropě

                                                  16. 2. 2021

Profesor Gianmario Cazzaniga, vědec oceňovaný italským Velkým Orientem, vysvětluje, jak myšlenku světové republiky připravila mezi 17. a 18. stoletím Republika učenců a vědy, tedy kulturní síť literárních osobností, šlechticů a spisovatelů vydavatelů, antikvářů a učenců, kterou propagovaly hugenotské kruhy, protestantské (ale nejen tyto) finanční sektory v Ženevě, Amsterdamu a Londýně a od roku 1717 zednářské lóže.

Francouzský učenec Yves Hivert-Messeca rovněž potvrdil, že zednáři od 18. století sní o nadnárodní a nadkonfesijní společnosti / bratrství, tedy o nové Evropě.

Je logické odvodit, že realizace Evropské republiky nebo Světové republiky podle zednářských principů zahrnovala projekt nebo alespoň implicitní naději na sociokulturní transformaci (podle zednářských principů sekularismu a anti-dogmatismu) anebo na revoluce a politicko-vojenské svržení konfesních katolických monarchií (například Habsburků) a tehdejšího papežského státu.

V roce 1868 je vytištěno první vydání novin Les Etats-Unis d’Europe, orgán Mezinárodní ligy za mír a svobodu se sídlem v Bernu (Švýcarsko) a pobočkami ve Francii, Belgii, Itálii, Německu a Anglii. V prvním vydání z 5. ledna 1868 se oznamuje, že jeho čestným předsedou je zednář Giuseppe Garibaldi. Svobodné zednářství je vychváleno v čísle 47 ze dne 22. listopadu 1868 (str. 187f).

V roce 1889 rakouští katolíci shromáždění na katolickém sněmu ve Vídni obvinili zednáře z toho, že chtějí zničit katolické Rakousko: Delenda est Austria.

Od 31. srpna do 2. září 1900 se v Paříži koná mezinárodní kongres svobodných zednářů pod záštitou Velkého Orientu Francie (GOdF). Velmistr švýcarské velké lóže Alpina, Edouard Quartier-la-Tente (1855–1925), vyjádřil naději na koalici všech světových zednářských mocností k uskutečnění zednářských ideálů a založení Světové republiky: „Pour la fondation de la République Universelle “.

Velmistr francouzského Velkého Orientu Louis Lucipia (1843–1904) ocenil francouzskou revoluci, kritizoval klerikalismus a katolickou „teokracii“ (str. 73n). Různí zednáři na tomto kongresu znovu potvrzují požadavek: „Vive la République universelle!“ (Str. 124, 128, 134, 156–160).

V roce 1902, asi šestnáct let před pádem habsburské říše, publikoval italský deník Rivista della Massoneria Italiana Velkého Orientu článek italského zednáře Emilia Bossiho (1870–1920), který z Lugana (Švýcarsko) napsal následující: „Je to svobodné zednářství, které dalo vznik mezinárodní arbitráži rámci přípravy na budoucí Federaci Spojených států evropských, která je předehrou k Spojeným státům světa.“

Ve dnech 3. až 5. července 1909 se v Baden-Badenu konalo setkání francouzských a německých zednářů. Vysoký hodnostář Velkého orientu ve Francii Charles Bernardin přednáší o Spojených státech evropských („Etats Unis d’Europe“) jako přípravě na Spojené státy světové.

Maďarský židovský historik François Fejtö (1909-2008) rovněž prohlašuje, že zednářský projekt 18. a 19. století Spojených států evropských a světových znamená zrušení katolické habsburské monarchie a že zednáři, zejména Velký francouzský Orient v tom sehrává velkou roli.

S koncem habsbugské říše se svobodné zednářství mohlo skutečně vrátit na rakouskou půdu a zejména do Vídně. V roce 1918 je založena Vídeňská Velká lóže. V roce 1922 byl do vídeňské lóže Humanitas uveden Richard Nikolaus hrabě Coudenhove-Kalergi (1894–1972), poté byl uveden do „Mozartovy kapitoly“ jako 18. stupeň – rytíře růžového kříže starého a nastupujícího skotského ritu. Kalergi zakládá panevropské hnutí, které od začátku podporuje Vídeňská lóže.

V knize Praktický idealismus. Aristokracie – technologie – pacifismus (Pan-Europa Verlag, Vídeň-Lipsko 1925), zednář Kalergi srovnává evropského ducha s Luciferem-Prometheem, nositelem světla:

V židovské mytologii odpovídá evropský duch Luciferovi, v řečtině Prometheovi, nositeli světla, který nese božskou jiskru na zemi, […] otci boje, techniky, osvícení a pokroku […]“, (s 83.) Podle Kalergiho „duch Evropy“ prolomil politický despotismus aEvropa najde sama sebe pouze emancipací od křesťanství (srov. S. 83–85).

Také ve druhé polovině 20. století fandí „Spojeným státům evropským“ a „Sjednocené Evropě 1 kruhy Velkého Orientu Itálie a v jejím starém i novodobém skotském ritu, jak je vidět například , v měsíčníku pro zednářskou a světskou kulturu, nebo jak si můžete přečíst v knize L’Incontro delle genti, kterou vede od roku 1960 svobodný zednář Elvio Sciubba zednář 33 stupně (1915–2001). V knize z roku 2010 citují zednáři Alain Bauer (bývalý velmistr Velkého Orientu ve Francii) a Jean-Claude Rochigneux (bývalý rada ve Velkém Orientu ve Francii) Contrat Maçonnique Européen (Evropská zednářská smlouva) Velkého Orientu Francie (Štrasburk, 5. června 1993), což mimo jiné potvrzuje:

  • Svobodné zednářství hájí sekularismus, a tudíž oddělení církve od státu, protože pouze sekularismus hájí absolutní svobodu svědomí a náboženství;
  • Zednářství nese evropskou myšlenku začleněnou do univerzalismu;
  • Svobodné zednářství chce zednářskou Evropu („Europe maçonnique“), která přispívá k budování kulturní Evropy.

Zednářská Evropa („l’Europe maçonnique“), prezentovaná Velkým Orientem Francie, figuruje jak v Unii evropského zednářství, tak i v Evropě, založené kulturně, politicky a sociálně na principech zednářství, včetně sekularismu (pp 70-76)), to znamená na vyloučení jakéhokoli vlivu katolické církve ze společnosti.

V Bruselu se 15. října 2010 a 30. listopadu 2011 setkaly delegace různých evropských zednářů (včetně Velkého Orientu Itálie a Sjednocených velkých lóží Německa) se svými velmistry a zástupci liberálních a humanistických sdružení s hlavami Evropské unie (s předsedy Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady) kde se měli dohodnout na společném plánu na podporu „demokratických“ a „liberálních“ ideálů.

2. března 2012 navštívil tehdejší místopředseda Evropského parlamentu ústředí Velkého Orientu v Itálii a podpořil zednářský závazek k sekularismu.

V dubnu 2011 středopravá většina v maďarském parlamentu (262 hlasů pro proti 44 proti) schválila ústavu, která vstoupila v platnost počátkem roku 2012 a je založena na Bohu a křesťanských kořenech a hovoří o tradiční rodině (muž + žena). Maďarská ústava rovněž omezuje pravomoci bank, hájí právo na život nenarozených a neuznává „právo“ na potrat ani homosexuální sňatky. Evropská unie (EU) na to reagovala hájením absolutní nezávislosti bank (ECB a MMF) a hrozbou ekonomických sankcí. Britské BBC také kritizovalo Orbánovo konzervativní „vzdalování“.

I dnes se navrhovatelé toho, co zednář Kalergi nazýval „Duchem Evropy“, snaží omezit svrchovanost evropských států a pokládá zavedení určitých politik, k homosexualitě, gender a potratům, které mají křesťanské kořeny, za neslučitelné s novou Evropou.

Otec Paolo Maria Siano, františkán Neposkvrněné

Pramen:  Katholisches