Sv. Jan Nepomucký v Miláně

Svatý Jan Nepomucký se ocitl v Miláně jako patron a ochránce rakouského vojska, které v letech 1706 – 1796 okupovalo toto území. Sochu zhotovil Giovanni Dugnani, který si vyžádal na její zhotovení od dómu dva mramorové kvádry z Candolie. Původně stála u brány Porta del Barcho. Na pamětní desce jsou uvedeny všechny základní historické údaje o českém světci jako mučedníku zpovědního tajemství, kterého kanonizoval 1729 papež Benedikt XIII.

Monument

Viz také