»S účinnou Boží pomocí zachránil Evropu«

Velitel Svaté ligy v námořní bitvě u Lepanta měl pouhých 24 let. Pod španělským jménem Don Juan de Austria narodil se v Řezně jako nemanželský syn císaře Karla V. Jeho nevlastním bratrem byl Filip II., král Španělska, Sicílie, Neapoli a Sardinie, kníže Milánu a Lucemburku, velmistr řádu Zlatého rouna, k němuž rovněž náležel. Jeho bratrancem byl Maxmilián II., císař Svaté římské říše , kníže rakouský, král český, maďarský a chorvatský.

Po jeho vítězství zářil na jeho praporu jako velitele vojsk kříž a nápis:

V tomto znamení jsem zvítězil na Turky a zvítězím rovněž nad kacíři.

Korouhev, pod kterou Svatá liga u Lepanta bojovala a která byla na stožáru galéry Dona Juana, visí v katedrále v Toledu. Jeho galéru je možno obdivovat v námořním muzeu v Barceloně.

Jako místodržící v Nizozemsku pokoušel se podporován z Anglie ochromit podvratné působení kalvínského patriciátu, k čemuž mu bohužel scházelo vojáků a i prostředků. Připravoval plány na osvobození zajaté Marie Stuartovny (1542-1587), kterou věznila anglická královna Alžběta I. Následovalo několik vražedných atentátů, které chystala kalvínská generalita a Alžběta, které měly obavy z tohoto úspěšného Rakušana. Zdravotně oslaben zemřel pravděpodobně na mor 1. října 1578 ve věku 31 let. Nikdy neopustil své oddíly a navštěvoval nemocné, kterým vléval naději a útěchu.

Byl pohřben nejdříve v Namuru. Na přání Filipa II. měl být přenesen do Španělska. Zatímco jeho srdce zůstalo v Namuru, jeho ostatky byly dobrodružně dopraveny do Španělska, aby nepadly do nepravých rukou. Byl s velkými poctami pohřben v Escorialu, klášterním paláci Habsburků, v nádherném sarkofágu, který je ozdoben rakouským štítem. Je umístěn v Pantheón de Infantes v bezprostředním sousedství Pantheón de los Reyes, kde je pochován jeho otec císař Karel V.

V rodném městě Řeznu ho připomíná památník na Zieroldsplatz a na domu jeho matky pamětní deska od města Lepanto, která hlásá: S účinnou Boží pomocí zachránil Evropu.

                                                                                   Památník Dona Juana v Řeznu