Ratzinger prgresivista

Nová autoritativní biografie papeže Benedikta XVI., kterou napsal Peter Seewald, podrobně popisuje důležitou roli, kterou tehdejší profesor Joseph Ratzinger hrál před Druhým vatikánským koncilem a během něj. Jeho vliv přispěl k revoluční změně směru, tónu a témat koncilu. Například dokázal změnit prezentaci vlastního pojetí církve o zdrojích Zjevení, pomohl potlačit samostatný koncilní text o Panně Marii, postavil se proti „anti-modernistickému duchu“ a byl pro širší používání národních jazyků během svaté mše. Jak sám Seewald uvedl v nedávném rozhovoru: Ratzinger pomohl „pokroku modernismu v církvi“ a „byl vždy pokrokovým teologem“.

Německý novinář Peter Seewald, který se jako dospělý vrátil ke své
katolické víře, vydal společně s Josephem Ratzingerem několik knih a opakovaně vyslechl emeritního papeže Benedikta pro jeho novou biografii s názvem Benedikt XVI: Život. Biografie již vyšla v němčině jako celek, bude vydána v angličtině ve dvou svazcích, přičemž první svazek byl vydán 15. prosince v Bloomsbury.LifeSiteNews  

      Pro dokreslení 

     a ještě