Popiełuszko znovu aktuální?

Třetí týden října bychom mohli označit za týden polských světců. K  dávnějším jako sv. Hedvice a sv. Janu Kentskému se připojil nejnověji kněz mučedník bl. Jerzy Popiełuszko.

Potkal jsem ho na prostranství před kostelem, jak rychle kráčí v černé klerice. Chtěl jsme ho požádat o rozhovor, ale neuspěl jsem,: „Jsem je ubohý kněz, nemám, co bych řekl. Ale přijďte na mši, budu mít homilii“. „ Slyšel jsem vás již několikrát“. „Dobrá, tak tedy neshledanou!“

Bylo to naposled, co jsem ho viděl. V létě 1984, nedlouho po jeho 37 narozeninách ho strašným způsobem  zavraždili policisté, kteří ho už dříve pronásledovali a věznili.

Kdo by otec Jerzy Popiełuszko? »Fanatik, Savonarola antikomunismu, typický příklad militantního kléru«, tak ho definoval mluvčí generála Jaruzelského. Byl to ve skutečnosti neochvějný oponent režimu, který bojoval za svobodu.

Popiełuszko však nebyl žádným politickým agitátorem, dovolával se jen křesťanské pravdy a svobody spolu s respektováním vlastního svědomí a velké polské vlastenecké tradice. Nebyl to žádný hrdina, často zakoušel pocity úzkosti a únavy. Naučil se vítězit nad pokušením k nenávisti a násilně vzpouře proti nespravedlnosti a snažil se podávat svědectví především vlastním životem. »Porazit zlo dobrem«, bylo jeho motto z evangelia.

Počínaje březnem 1982, kdy se rozpoutal politický boj, organizoval Jerzy »mše za vlast«, které se pak konaly každou poslední neděli v měsíci. Byla to tradice z devatenáctého století, kdy jeho vlast byla okupována cizími mocnostmi, bránila svou identitu a utíkala se pod plášť církve. Pamatuji se na ně. Byly to mše, které nebraly konce, navštěvované tisící osobami, které kostel nemohl pojmout. Reproduktory tlumočily homilie po celé čtvrti a policie z toho byla velmi nervózní. Se skrytým humorem Popiełuszko vyzýval věřící k modlitbě za ty, kteří zde plní svou profesionální povinnost ( v uniformách i v civilu). A tak se prostý a churavý kněz stal legendární osobou, jejíž hlas zazníval ve všech koutech Polska. Pečoval o duchovní život univerzitních studentů i dělníků ve Varšavské huti.

Když byl v prosinci vyhlášen výjimečný stav a Walęsowy odbory postaveny mimo zákon, stal se kaplanem Solidarnosti až do 19. října 1984, kdy ho dopravní policie zadržela na cestě do Toruně, nelidsky ztýrala, zavraždila jeho tělo hodila do Visly. Tři z těchto pachatelů byli odsouzeni do vězení, ale postupně byli všichni předčasně na svobodě. Vlastní strůjci zločinu zůstali ve stínu. Byl to počátek konce pro Jaruzelského.

V roce 1997 byl zahájen proces blahořečení a 19. prosince 2009 byl kněz Jerzy Popiełuszko prohlášen za blahoslaveného a mučedníka zavražděného z nenávisti k víře.

Je to první mučedník komunistického Polska a „autentický prorok Evropy, který naplnil život svou smrtí“ ( Jan Pavel II.) .

Avvenire – Luigi Geninazzi.

Případ blahoslaveného polského kněze je dnes zajisté obecně známý, ale jeho připomínka se stala pojednou krajně aktuální nejen vzhledem k výročí, ale vzhledem k varování, že jsme opět svědky zcela aktuální skutečnosti persekuce katolických kněží v katolickém Polsku.